Scopingnota

In de scopingnota vind je aspecten terug die in het ruimtelijk onderzoek, het milieuonderzoek en in het kader van het flankerend landbouwbeleid, verder onderzocht worden. De dienst MER maakt de scopingnota mee op. Aanpassingen aan de startnota worden weergegeven in grijze tekst.
In 2019 werd de planbeschrijving gewijzigd op basis van voortschrijdend inzicht. Deze wijzigingen zijn weergegeven in rood.