Uitvoering

In 2009 werd de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kempense Meren I opgestart. Dit plan is zeer complex en bevat wijzigingen inzake recreatie, ontginningen, landbouw en natuur. In 2010 is een eerste plan aan het publiek voorgelegd en in 2012 is een milieu-effectenrapport goedgekeurd. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) maakte op vraag van de provincie een landbouweffectenrapport op voor Postel-Zuid in 2010. De procedure voor dit PRUP werd stopgezet omdat verschillende Vlaamse administraties niet akkoord waren met bepaalde voorstellen uit het plan. Daarom werd gevraagd aan de gouverneur van de provincie Antwerpen om een coördinatieopdracht op zich te nemen. In 2016 zijn de grote lijnen van nieuwe voorstellen uitgewerkt. Op basis van deze voorstellen wordt nu een nieuwe procedure opgestart en een nieuwe raadpleging voor de bevolking georganiseerd. Een aantal gebieden uit het PRUP Kempense Meren I komen terug maar er zijn ook nieuwe gebieden. Nieuwe elementen worden opgenomen in het milieuonderzoek en landbouwonderzoek. Door een nieuwe wetgeving moeten alle stappen opnieuw doorlopen worden. Om alle verwarring met het eerste proces (dat volledig is stopgezet) te vermijden wordt er nu gesproken van Kempense Meren II.

Hieronder vind je informatie over de voorbije acties. Dit dient als achtergrondinformatie, deze documenten worden niet meer gewijzigd. Burgers en adviesinstanties kunnen deze raadplegen. 

De PRUP's Kanaalplas Mol, Pinken Dessel en Sunparks Mol vind je terug bij de betrokken gemeenten op deze overzichtspagina.