Fietsers in de wegcode

De openbare weg en fietsinfrastructuur zijn zelden voorbehouden aan een enkele categorie van weggebruikers. Denk maar aan voetgangers, fietsers, speedpedelecs en bromfietsen die (een stuk van) de weg samen delen. De gids maakt je wegwijs in het aanduiden van de fietsinfrastructuur rekening houdend met de gewenste en toegelaten weggebruikers. 

speedpedelec

Concreet bevat de gids:

  • een schema vertrokken vanuit de verkeersborden dat de toegelaten categorieën van weggebruikers aanduidt
  • een schema vertrokken vanuit de verschillende weggebruikers dat de mogelijke verkeersborden aanduidt
  • een fiche per verkeersbord met de mogelijkheden voor het verplichten, toelaten of verbieden van de verschillende weggebruikers
  • mogelijke markeringen
  • bepalingen over de plaats van de fietser op de openbare weg
  • gedragsregels
  • definities uit de wegcode