10op10-dag inspireert scholen rond verkeersveiligheid

publish date
10.10.2017

De 10op10-dag is een jaarlijks vormings- en netwerkingsevenement dat de provincie Antwerpen organiseert voor de basisscholen die rond verkeersveiligheid werken. Vandaag vond de 17e editie plaats. Verkeersouders, politieagenten, gemeenten en iedereen ide betrokken is bij verkeerss- en mobiliteitseducatie namen eraan deel. Het 10op10-team begeleidde ondertussen al bijna 500 basisscholen in onze provincie.

Scholen, gemeenten, politieagenten en verkeersouders verzamelden vandaag in het Vormingscentrum in Malle voor een verkeerseducatieve dag. Dit evenement is een onderdeel van het 10op10-project voor verkeersactieve scholen van het basisonderwijs.

Om het deellabel te behalen, stimuleert de provincie een goede samenwerking tussen de verschillende partners. Samen versterken ze praktijkgerichte verkeerseducatie op school en wordt  het thema verkeersveiligheid een permanent thema in de schoolwerking. 

Vandaag beloonde de provincie Antwerpen elke school voor haar inzet met een inspirerende dag en een educatief cadeau: een spandoek om de betrokkenheid rond verkeersveiligheid te verhogen, en 2 nieuwe lesfiches voor de 10op10-klasmap. Deze lesfiches worden zelfs gebruikt tot in Zuid-Afrika en Bolivia!

Behaalde deellabels

Vandaag kregen 26 deelnemende scholen een 10op10-deellabel: 10 scholen ontvingen het eerste deellabel, 13 het tweede en 3 het derde en laatste deellabel. We tellen 70 scholen die op weg zijn naar een volgend deellabel. Zelfs 153 scholen die eerder het label behaalden, blijven deelnemen aan het 10op10-project, omwille van de waardevolle ondersteuning. Het 10op10-team van de provincie Antwerpen ondersteunt elke school met een begeleiding op maat, gratis vorming, kant-en-klare lesfiches, subsidies, de vrolijke mascotte Millo, …
Een lijst met de status van alle deelnemende scholen vind je op de 10op10-website.

 

10op10 voor verkeer op school

Met het 10op10-project van de provincie Antwerpen geven scholen van het basisonderwijs hun werkwijze rond verkeer een echte boost. Verkeersveiligheid voor kinderen gaat om het voorzien van goede infrastructuur, veel oefenen en het creëren van een lokaal draagvlak. 10op10 betrekt niet alleen de leerkrachten en leerlingen bij dit thema, maar ook de ouders, het gemeentebestuur en de lokale politiezones. Scholen groeien in 3 fasen naar het 10op10-label. 

Het effect? We tellen 250 verkeersactieve scholen met een werking die bijna 70.000 kinderen voorbereidt op een veilige deelname aan het verkeer.

Volgende