30.000 euro voor 9 verkeersveilige initiatieven

publish date
11.04.2017

8 scholen van het basisonderwijs en 1 gemeente krijgen in april 2017 in totaal 30.000 euro aan subsidies voor investeringen in verkeersveiligheid. Met het label 10op10 ondersteunt provincie Antwerpen scholen bij de aankoop van materiaal voor verkeerslessen of infrastructuurwerken voor voetgangers en fietsers in de schoolomgeving. 

Het label 10op10 leert kinderen uit de basisschool hoe ze zich veilig kunnen verplaatsen in het verkeer. Het zet in op praktijklessen, een veilige schoolomgeving en de betrokkenheid van ouders. Met de 10op10-subsidie stimuleert het project de aankoop van materialen waarmee kinderen in een beschermde omgeving kunnen oefenen. Zo leren ze zich op jonge leeftijd veiliger in het verkeer te verplaatsen. Ook gemeentebesturen kunnen een beroep doen op onze ondersteuning om zo de schoolomgeving veiliger te maken. Een voorbeeld is een verkeerseducatieve route: een uitgestippelde oefenroute voor jonge voetgangers en fietsers langs verschillende specifieke verkeerssituaties.

Provincie Antwerpen kende in april 2017 30.000 euro toe aan de verkeersveilige projecten van 8 scholen en 1 gemeente. Hiervan vroegen 3 scholen subsidie aan voor een fietsenstalling.  

VBS Meerlaar in Laakdal, Heilig Graf Tramstraat Turnhout en de Tovertuin in Willebroek vernieuwen hun fietsenstalling

Ouders willen graag dat hun kinderen de fiets veilig en comfortabel kunnen stallen. Daarom breiden VBS Meerlaar, het Heilig Graf en de Tovertuin hun stalling uit. De provincie subsidieert fietsenstallingen om kinderen en ouders extra te motiveren om voor de fiets te kiezen. Een veilige en droge stalplaats draagt daartoe bij. 

Gemeente Edegem legt de schoolomgeving van kleuterschool Familia opnieuw aan

Om een autoluwe schooltoegang te creëren ontwierp de gemeente Edegem een woonerf met een verdwijnpaal op het Pieter Van Malderenplein aan kleuterschool Familia. De verdwijnpaal die het woonerf afsluit voor gemotoriseerd verkeer wordt bediend door de school en de bewoners die op het plein wonen. Bij het begin van de woonerf liggen enkele parkeerplaatsen en een uitwuifzone voor de lagere school. Ouders die hun kinderen daar afzetten, zijn zeker dat ze veilig naar de schoolpoort kunnen wandelen. 

Lijst van toegekende subsidies

  • gemeente Edegem: herinrichting schoolomgeving KS Familia - 5.000 euro
  • KS Familia Edegem: verkeerslichten, hesjes en verkeersvaardigheidsmateriaal - 2.444,21 euro
  • De Vesten Herentals: verkeerslichten, fietsen en verkeersvaardigheidsmateriaal - 2.499,12 euro
  • VBS Meerlaar Laakdal: fietsenstalling - 5.000 euro
  • GO! Maurits Sabbe Mechelen: fietsbehendigheidsparcours - 2.492 euro
  • GBS Gompel Mol: verkeersborden, fietsen en verkeersvaardigheidsmateriaal - 1.804,36 euro.
  • Heilig Graf Tramstraat Turnhout: fietsenstalling - 4.769,57 euro
  • Tovertuin Willebroek: fietsenstalling - 3.654,20 euro
  • Tovertuin Willebroek: verkeersborden, -lichten en een fietstechniekkoffer - 1.913,55 euro