Betrokken ouders

Ouders informeren

Door ouders te vertellen waarom en hoe je hun kinderen verkeerslessen geeft, zorg je voor betrokkenheid. Want ouders zijn een voorbeeld voor hun kinderen, ook in het verkeer. Een verkeersrubriek op de schoolwebsite met verslagen en foto’s van de activiteiten en tips aan ouders wekt interesse. Ook communicatie via een vaste rubriek in de schoolkrant, het prikbord aan de schoolpoort en een rubriek op het rapport van elk kind stimuleert ouders. Het schoolreglement, de schoolbrochure of het schoolwerkplan zijn dé instrumenten om je verkeersvisie uit te stralen. 

Helpende handen  

helpende handen

Ouders willen de school vaak helpen met enkele klusjes: parcours schilderen, verkeersmascotte naaien, ... Ook tijdens een verkeersactiviteit kun je als leerkracht helpende handen gebruiken. Meer nog, je kunt dankzij de hulp van ouders kleuters veilig begeleiden naar de schoolpoort of de klasgroep splitsen in kleine groepen. De leerlingen komen zo meer aan bod en zijn aandachtiger. 

Meedenken in de verkeerswerkgroep

Samen het verschil maken, kan. Sommige ouders willen graag meedenken over verkeer en mobiliteit op school. Zowel op creatief als op logistiek vlak ondersteunen ze de school door bijvoorbeeld een zichtbaarheidsactie te organiseren.

De oudervereniging in een ondersteunende rol

vergadering

Met verkeer en mobiliteit elke keer op de agenda van de ouderraad of het -comité volgen ze de verkeerswerking van nabij op, informeren ze andere ouders en helpen ze logistiek, praktisch en financieel waar nodig en mogelijk. 

 

Geregistreerde verkeersouders

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) ondersteunt ouders die meehelpen met verkeersactiviteiten van een school. Als deze vrijwilligers zich registreren op de website van de verkeersouders genieten ze van verschillende voordelen. Ze krijgen een fluohesje, het ideeënboek voor verkeersouders, nieuwsbrieven, een ontmoetingsdag en nog veel meer.