Lesfiches

Aan de slag

Verkeersles met de 10op10-lesfiche

Het concept is eenvoudig. De 10op10-lesfiches bieden per kleuterklas en leerjaar een vijftal fiches met pasklare verkeersoefeningen in de beschermde omgeving of op straat. De bundel verzamelt achteraan nog een aantal fiches met oefeningen voor alle leerlingen van de school.

Elke fiche beschrijft praktijkoefeningen die vertrekken vanuit de bestaande ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het basisonderwijs. Ze vermelden daarbij ook mogelijke uitbreidingsoefeningen, tips en interessante weetjes voor de ouders.

Als een school inschrijft voor het 10op10-project krijgt ze een map met alle lesfiches.

De voordelen van het werken met de 10op10-lesfiches

Praktijk in de plaats van theorie

Elke lesfiche draait om de praktijk. Je leert toch ook niet zwemmen van op een stoel in de klas.

Meer dan één verkeersles per schooljaar

Met de lesfiches kun je zeker 1 praktijkles per trimester voor de voetganger of de fietser geven. Want hoe meer kinderen oefenen, hoe verkeersvaardiger ze worden. 

Op maat van elk leerjaar

De fiches hebben telkens een moeilijkheidsgraad aangepast aan de leeftijd van de kinderen. In het 1ste leerjaar geef je meer stapoefeningen dan fietslessen, terwijl je in het 6e leerjaar juist wel focust op de vaardige fietser. De lesfiches evolueren ook van begeleid en beschermd oefenen naar zelfstandig en in het echte verkeer trainen.