Vervoerskeuze meten

Het verplaatsingsgedrag in cijfers

Taartdiagram modal split

Het effect van je 10op10-deelname op de duurzame verplaatsingen kun je in cijfers omzetten. Zo duiden veel fietsverplaatsingen op een situatie die verkeersveiliger is dan veel autoverplaatsingen. Meet voor het behalen van het 1e en 3e deellabel de vervoerskeuze van je leerlingen en leerkrachten. De cijfers helpen om het verkeersbeleid van de school vorm te geven, acties te ontwikkelen, ouders te informeren, … 

Hoe ga je te werk?

Het 10op10-team ontwikkelde een eenvoudig meetinstrument waarbij je 3 keer per schooljaar meet. Noteer hiervoor per klas het aantal leerlingen per vervoersmiddel. Deze cijfers zet je in het excel-formulier en het meetinstrument doet de rest. Je krijgt overzichtelijke taartdiagrammen en grafieken. Je kunt de resultaten per klas, per graad en voor de hele school bekijken. 

Voeg de resultaten toe aan je activiteitendossier

Zo weet niet alleen jij, maar ook het 10op10-team of deelname aan het 10op10-project de duurzame verplaatsingen verhoogt. De resultaten hebben geen invloed op het behalen van een deellabel. Want de vervoerskeuze is voor elke school anders en hangt af van meerdere factoren. 

Zorgt deelname aan het 10op10-project voor een betere verkeersveiligheid?

Onze 10op10-scholen vinden van wel:

  • Kleuters oefenen met de loopfiets hun evenwicht en kunnen hierdoor vroeger op 2 wielen fietsen.
  • Kinderen van de lagere school zijn fietsvaardiger waardoor leerkrachten meer kiezen voor uitstappen met de fiets dan met de schoolbus.
  • De fietsenstallingen worden te klein omdat kinderen vaker met de fiets naar school komen.