Een stevig draagvlak

Een enthousiaste verkeersgangmaker aanstellen

De gangmaker is de drijvende kracht achter het verkeersverhaal op school. Hij vormt het aanspreekpunt voor leerkrachten, kinderen en ouders. Deze stimulator sensibiliseert en informeert over verkeer en mobiliteit. Samen met een werkgroep coördineert hij de verkeersactiviteiten van de school. Ga na welke leerkracht zich wil engageren voor deze rol.

Het verkeerslandschap verkennen 

Je staat er niet alleen voor. De 10op10-plaatsbezoeker onderzoekt samen met je school welke organisaties en materialen op de markt interessant zijn. Volg vorming om inspiratie op te doen.

Informeren over de verkeerswerking

Zet alle neuzen in dezelfde richting door het volledige leerkrachtenteam te informeren. Wat is een goede verkeerswerking? Maak dit helder voor iedereen. Hou ze op de hoogte van vorderingen en resultaten via een vast punt op de personeelsvergadering. Dit zorgt voor betrokkenheid.

Een verkeerswerkgroep oprichten

vergadering

Door samen te werken bereik je meer. De verkeersgangmaker steunt op een veelzijdig team van leerkrachten en ouders. Ze denken en beslissen mee. De werkgroep bestaat naast de directeur en de gangmaker het beste uit leerkrachten van verschillende graden. Dit helpt om de praktijklessen te integreren in de dagelijkse werking van elk leerjaar. 

 

 

 

 

Samenwerken met externen

Gemachtigde opzichters

Ook samenwerking met externen zoals de gemeente, politie, mobiliteitsorganisaties en buurtbewoners werpt vruchten af. Verschillende belangen en visies komen samen en overkoepelende projecten krijgen vorm. 

Verankeren van de nieuwe visie, structuren en contacten

Zorg dat mooie acties en sterke verkeerslessen behouden blijven. Door verkeerseducatie op te nemen in de visieteksten van de school krijgt het thema een vaste plaats in de schoolwerking. Je netwerk onderhouden en verder uitbouwen geeft soms nieuwe inzichten.

Tips voor een stevig draagvlak

  • Een schouderklopje en waardering kosten niet veel energie.
  • Laat vooruitgang zien.
  • Vier successen, ook kleintjes.

Iedereen die zich op een positieve manier betrokken voelt bij het verkeersproject zal met veel plezier blijven verder werken.