Infrastructuur

Verbeter de veiligheid

Bord afzetzone

Kies voor duurzame oplossingen. Infrastructurele aanpassingen in combinatie met educatie en handhaving zijn het succesvolst.

In de schoolomgeving bewegen vooral veel jonge voetgangers en fietsers. Daarom hanteer je hier zoveel mogelijk het STOP-principe.  Maatregelen met voorrang voor de Stappers, dan de Trappers, het Openbaar vervoer en pas op het einde de Personenwagen.

 

 

 

 

Zo heeft de Sint-Montfortschool in Kontich vanaf de herfstvakantie 2013 een schoolstraat. De school ligt in een rustige straat en deze is vlak voor en na schooltijd een half uur verboden voor auto’s. De reacties zijn positief! Er is minder chaos en meer plaats voor voetgangers en fietsers.
 

Opgepast! Hier ga ik naar school

Spandoek Parkeren kun je leren!

Maak weggebruikers attent op de schoolomgeving zodat ze hun verkeersgedrag aanpassen. Dit accentmateriaal alleen zorgt niet voor gedragsverandering, blijvend sensibiliseren en doorgedreven educatie passen in dit verhaal.

De Sint-Janschool in Willebroek hangt verschillende spandoeken met wisselende verkeersslogans aan de schoolpoort. Zo trekken ze telkens opnieuw de aandacht van de bestuurders. Bij elke wissel van een spandoek geeft de school aangepaste verkeerslessen aan de kinderen: veilig schoolbegin, zien en gezien worden …