Overleg

Een schot in de roos voor het overleg in Oud-Turnhout 

De vier basisscholen in Oud-Turnhout werken netoverschrijdend samen door de scholengroep Schot. De drie vrije basisscholen werkten al voorbeeldig samen onder de overkoepelende vzw Koot. Door de opdeling van scholen in verschillende onderwijsnetten: vrij, gemeenschaps- en gemeentelijk onderwijs stond de gemeentelijke basisschool wat aan de zijlijn. Onder impuls van de gemeente kwam er geleidelijk aan een ontdooiing en meer toenadering. Het is beter om samen te werken dan om elkaar te zien als concurrenten vinden de Schotse scholen.

Met de ondersteuning van het gemeentebestuur leggen ze de link tussen verkeersopvoeding op school en de praktijk op de openbare weg.  

De verkeersraad in Brecht werkt

Alle scholen van Brecht en Sint-Lenaarts, de politie en de gemeenten zitten samen rond de tafel. Op deze vergaderingen komt de veiligheid in de schoolomgevingen en op de schoolroutes aan bod. Ook waar en wanneer gemachtigde opzichters aan de zebrapaden staan, is een punt van overleg. 

De werkgroep Veiliger Verkeer Zandhoven

Directies en ouders vergaderen een drietal keer per jaar voor een betere verkeersveiligheid in Zandhoven. Afhankelijk van de verkeersonderwerpen komen de politie en de gemeente ook naar het overleg.

De werkgroep organiseert jaarlijks acties zoals beloningen voor duurzame verplaatsingen, bedankbriefjes voor juist parkeren, fietskaarten, een fluoactie, bespreking van de knelpunten met de gemeente, …