Praktijklessen verkeer op school

Een leerlijn als basis voor de verkeerslessen

Een hindernis op het voetpad voorbij gaan

Al vanaf de kleuterleeftijd kun je praktijklessen verkeer opstarten. Door hiervoor een leerlijn op te stellen, bepaal je vooraf welke vaardigheden en oefeningen jaarlijks in elk leerjaar aan bod komen.
Zo bouw je trapsgewijs aan de moeilijkheidsgraad en zorg je voor continuïteit. Kinderen evolueren van begeleid en beschermd oefenen naar zelfstandig en bewust deelnemen aan het verkeer.

Kleuters leren vooral over de voetganger aan de hand, de passagier en de fietsbehendigheid. In de eerste graad ligt de nadruk op de begeleide voetganger, de passagier en de fietsbehendigheid. De tweede graad oefent op de begeleide fietser en de zelfstandige voetganger. In de derde graad gaat de aandacht naar de zelfstandige fietser en de complexe voetgangerssituaties.

Hieronder kun je per leerjaar een overzicht downloaden met mogelijke praktijkdoelen. Deze zijn richtinggevend. De gewenste oefening hangt telkens af van de ervaring van de kinderen, de schoolomgeving, de woon-schoolroutes, …

Praktijkoefeningen in alle klassen zowel in de beschermde omgeving als op straat 

Fietsbehendigheid

Verkeersvaardigheden aanleren, doe je in vier stappen:

  • Breng eerst de kennis aan in de klas.
  • Oefen daarna de vaardigheden in een beschermde omgeving zoals de speelplaats of turnzaal.
  • Train dezelfde vaardigheden in het echte verkeer, doe dit eerst in een autoluwe omgeving.
  • Als laatste pas je de ingeoefende vaardigheden toe tijdens verplaatsingen naar de bibliotheek, het zwembad, …

 

 

Veilig op stap met een fietscontrole door de leerlingen

Fietscontrole door de kinderen

Hebben de kinderen goed  werkende remmen, juiste reflectoren en voldoende fietsverlichting? Laat de leerlingen in spelvorm hun eigen fiets controleren, dit kan bij het begin van elke fietsles. Hoe je dit gemakkelijk en snel organiseert, vind je op de 10op10-lesfiches (3de leerjaar – fiche 2).

Bij het begin van het schooljaar, vlak voor de winter en voor de zomer is een controle van alle fietsen op school een goed idee.

Lessen over de dode hoek als preventie

De dode hoek van een vrachtwagen

Op weg naar school komen kinderen wel eens in de buurt van een vrachtwagen. Hoe kun je kinderen alert maken voor de dode hoek? Door hen bij een echte vrachtwagen te laten zien wat de dode hoek is, hoe ze hem kunnen vermijden en hoe ze oogcontact met de chauffeur maken. De lesfiche Kennismaking dode hoek (4de leerjaar - fiche 5) toont enkele leuke oefeningen.

 

 

Verkeer als thema in het schoolwerkplan

Geef de verkeerslessen een vaste basis door ze op te nemen in het schoolwerkplan. In dit document staan per schooljaar de prioriteiten en doestellingen van een school.