F1 richting Brussel

publish date
21.06.2017

Het studiebureau Evolta onderzocht het traject tussen Mechelen en Zemst. Het gaat om een nieuwe fietsweg van ongeveer 2 kilometer lang en 4 meter breed. Die ontbrekende schakel moet op termijn het verzadigde wegennet tussen Antwerpen, Mechelen en Brussel gevoelig ontlasten. Aan de provinciegrens in Zemst sluit de fietsostrade aan op het jaagpad langs de Zenne in Vlaams-Brabant.
Tijdens een info-tentoonstelling in het stadhuis van Mechelen konden omwonenden en geïnteresseerden al een blik werpen op de plannen van het traject. 

F1 fietsostrade Antwerpen-Mechelen
F1 fietsostrade Antwerpen-Mechelen
Onderzochte trajecten fietsostrade Mechelen-Zemst
Onderzochte trajecten fietsostrade Mechelen-Zemst

Onderzochte trajecten

De provincie Antwerpen gaf studiebureau Evolta de opdracht om het meest ideale traject te onderzoeken tussen het kruispunt Stenenmolenstraat en de gemeentegrens Zemst. Uit dit tracéonderzoek blijkt dat een fietsostrade langs de westelijke spoorwegberm het meest ideale is. Het is het kortste en rechtste traject, de enige conflictvrije route (geen kruisingen met opritten van woningen en bedrijven) en er is voldoende ruimte om de fietsostrade aan te leggen.  

Eerste schets FoS Mechelen-Zemst
Eerste schets FoS Mechelen-Zemst

Eerste schets

Op basis van het vooropgestelde basisprofiel (4m fietsostrade, 2 x 1m uitwijkstrook, 2 x 1m zone voor borden, verlichting) maakte het studiebureau een eerste schets. Dit geeft een weergave van hoe de fietsostrade er op sommige plaatsen zou kunnen uitzien. 

Knip Geerdegemstraat fietsostrade F1 Mechelen-Zemst
Knip Geerdegemstraat fietsostrade F1 Mechelen-Zemst

Geerdegemstraat

Het studiebureau onderzocht ook de kruispunten van de fietsostrade. Daaruit blijkt dat de kruising van de fietsostrade met de Geerdegemstraat niet optimaal is. Om de veiligheid van de fietsers te garanderen stellen we dan ook een knip van de Geerdegemstraat voor. Buiten de fietsveiligheid zorgt dit ook voor minder tijdverlies voor de fietsers, een grotere aantrekkelijkheid van de fietsostrade, maar ook voor minder sluipverkeer wat van de Geerdegemstraat een rustigere woonstraat zal maken. Een doorgang voor fietsers en voetgangers blijft wel mogelijk.

Volgende