F11 fietsostrade Antwerpen-Lier

De groene lijn op het kaartje hieronder geeft aan waar je al kunt fietsen. De rode lijn betekent dat de provincie Antwerpen er nog werken plant. Je geraakt op de fietsostrade vanaf alle straten die erop uitkomen. Zowel in Antwerpen als in Lier zijn er aansluitingen met andere fietsostrades.

De provincie Antwerpen leidt het project en investeert in de afwerking van deze fietsostrade. De gemeente- en stadsbesturen volgen de werken mee op en zorgen achteraf voor het onderhoud van de fietsinfrastructuur. 

De provincie Antwerpen betrekt de omwonenden en geïnteresseerden bij de realisatie van de fietsostrade op het terrein. Hieronder vind je de presentaties en een verslag over de buurtvergaderingen in Boechout over de Victor Heylenlei en in Berchem over de Saffierstraat. Ondertussen organiseerde ze ook een werkatelier over de fietsostrade in de Saffierstraat in Berchem en een infotentoonstelling over de fietsostrade in Mortsel en Boechout.

Station Lier

Voor de provincie Antwerpen is de stad Lier een belangrijk knooppunt in het fiestsostradenetwerk. Het veilig kruisen van de ring rond Lier (R16) en de treinsporen vormen dan ook een belangrijk project in de realisatie van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier.
In de plannen voorziet de provincie Antwerpen een tunnel onder de ring van Lier en een brug over de spoorlijnen richting de noordzijde van het station. Hiervoor voorziet de Vlaamse overheid 4 miljoen euro. De provincie Antwerpen neemt in dit project ook de aansluiting met de fietsostrade F16 Lint-Lier op. 

F11 fietsostrade Antwerpen Lier stationsomgeving Lier
F11 fietsostrade Antwerpen Lier stationsomgeving