Meer dan 6 000 deelnemers voor Grote Fietsenquête

publish date
02.10.2017

In mei lanceerde de provincie Antwerpen de Grote Fietsenquête. Na 4 maanden sluit de enquête af op meer dan 6 000 ingevulde vragenlijsten. Met de resultaten wil de provincie Antwerpen haar fietsbeleid verder verbeteren.

Luk Lemmens, gedeputeerde voor mobiliteit, deelt flyers uit op de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen-Brussel
Luk Lemmens, gedeputeerde voor mobiliteit, deelt flyers uit op de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen-Brussel

Nu de enquête achter de rug is, worden de antwoorden verwerkt en gebundeld in een uitgebreid rapport. De uiteindelijke resultaten verwacht de provincie Antwerpen in het voorjaar van 2018.

“We stellen wel al enkele belangrijke tendensen vast.”, aldus gedeputeerde voor mobiliteit Luk Lemmens. Er is in de provincie Antwerpen een duidelijke trend merkbaar in het fietsgebruik. We gebruiken de fiets niet alleen in het weekend maar zien de fiets meer en meer als een volwaardig vervoermiddel. Maar liefst 70% van de deelnemers gebruikt zijn/haar fiets om naar het werk, winkel of sportclub te gaan.” verduidelijkt Luk Lemmens, gedeputeerde voor mobiliteit.

 

 

“De man-vrouw-verhouding bij de functionele fietser is gelijk. Bij de recreatieve fietser is er wel een groot verschil. Het zijn voornamelijk mannen die er op uit trekken met de fiets (63,4%) dit in vergelijking met 36,6% vrouwelijke recreatieve fietsers” aldus Luk Lemmens.

“Met de Grote Fietsenquête willen we ons fietsbeleid op basis van objectieve cijfers verder optimaliseren.”, gaat Luk Lemmens verder. “Een aandachtspunt is wel dat er eerder weinig scholieren en studenten de enquête hebben ingevuld. Slechts 5% van de deelnemers was met de fiets op weg naar school. Hiermee krijgen we al wel eerste inzichten in hun belangen, maar in de toekomst willen we bekijken hoe we deze doelgroep nog beter kunnen betrekken.”

Vrijwilligers

Met meer dan 6.000 ingevulde enquêtes is de Grote Fietsenquête een succes. De infopanelen op 24 locaties, langs toeristische en functionele fietsroutes, werden goed opgepikt maar ook het uitdelen van de flyers door vrijwilligers heeft zijn vruchten afgeworpen. “21 vrijwilligers, vooral fietspeters van de provincie Antwerpen en vrijwilligers van de Fietsersbond, deelden met heel veel enthousiasme flyers uit. Het uitdelen van flyers bleek het beste communicatiemiddel dat aanzette tot het invullen van de Grote Fietsenquête. Toplocaties waren de grotere steden maar gemeenten zoals Bornem, Mol en Hove springen er ook uit. Ik bedank dan ook iedereen die een bijdrage heeft geleverd!” aldus Bruno Peeters, gedeputeerde voor toerisme.

Resultaten

Het onderzoeksbureau verwerkt momenteel de meer dan 6 000 ingevulde enquêtes. De provincie Antwerpen, waarvan deze enquête kadert binnen de Fietsbarometer, wil weten wie voor de fiets kiest, wanneer, waarom en hoe ze dat doen om op die manier het fietsbeleid beter op de fietser te kunnen afstemmen. Daarnaast zal het onderzoek ook een licht werpen op de activiteiten en bestedingen van de recreatieve fietser en de economische impact van het fietstoerisme. Heel wat gegevens waarmee de provincie Antwerpen in het voorjaar van 2018 mee naar buiten komt.

Volgende