Wijnegem scoort beter dan provinciaal gemiddelde

publish date
03.10.2017

De provinciale Fietsbarometer analyseerde de bovenlokale fietsroutes in de gemeente Wijnegem. Dit zijn routes die woonkoren, dorpskernen, winkelcentra, scholen, sportcentra, culturele centra en bedrijventerreinen met elkaar verbinden. De Fietsbarometer onderzoekt het trilcomfort, breedte, schrikstrook, kruisingen van deze routes. De bovenlokale fietspaden van Wijnegem scoren met 6,4/10 net iets beter dan het provinciale gemiddelde van 6,2/10.

Stokerijstraat in Wijnegem
Stokerijstraat in Wijnegem

In totaal nam de provincie Antwerpen 30,5 km bovenlokale fietspaden in Wijnegem onder de loep met de provinciale Fietsbarometer. Ze scoren 6,4/10. De gemeente boet in aan punten omdat het trilcomfort van de fietspaden van mindere kwaliteit is.
Er is nog ruimte tot verbetering. De provincie Antwerpen raadt aan het fietspad op de Stokerijstraat tussen Henri Savenierslaan en iets voorbij de Zevenbunderlaan aan te passen. De fietsostrade ligt er op het jaagpad, maar ter hoogte van de Stokerijstraat moet de fietser de straat vrij abrupt kruisen. Bovendien is dit tweerichtingsfietspad te smal, de afstand tot de rijweg is onvoldoende en ook het trilcomfort is er ondermaats. Bij de geplande aanleg van het fietspad langs de 's Gravenwezelsteenweg vraagt de provincie Antwerpen rekening te houden met de breedte van het fietspad, de afstand tot de rijweg en gebruik te maken van asfalt.


Aandacht voor fietsoversteekplaatsen

De provincie Antwerpen raadt aan rekening te houden met de fietsveiligheid op de kruising Deurnsesteenweg-Merksemsebaan. Dit is de kruising met de meeste fietsongevallen in de periode 2014-2015. Met de aanleg van een nieuwe Hoogmolenbrug wordt de problematiek van deze kruising verplaatst. De kruising met de Merksemsebaan komt mogelijk iets meer ten westen. De aanleg van deze nieuwe kruising is een gelegenheid om deze districtenroute fietsgeschikt en de kruising dus bij voorkeur ongelijkgronds te maken.
De fietsoversteek ter hoogte van de Wommelgemsteenweg/Turnhoutsebaan dient onderzocht. De combinatie van de oversteek over de Turnhoutsebaan met het tweerichtingsfietspad op de Wommelsesteenweg langs de fietswinkel heeft volgens de ongevalsgegevens een verhoogd ongevalsrisico. Ook de fietsoversteek op de Wommelgemsteenweg net ten noorden van de Eikenlaan blijft een aandachtspunt.
De provincie Antwerpen legde de resultaten en aanbevelingen uit de provinciale Fietsbarometer voor aan de commissie Mobiliteit en milieu van Wijnegem. Zij gaan er, waar mogelijk, mee aan de slag. Zo staat het fietspad langs de 's-Gravenwezelsteenweg volgend jaar op de planning. Vanaf de Albertlaan tot aan de Broekstraat zal er een fietspad in asfalt worden aangelegd.


Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden. De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer info op de webpagina van de provinciale Fietsbarometer. Wil je het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer van de gemeente Wijnegem doornemen? Vraag het op bij Steunpunt Fiets via fietsen@provincieantwerpen.be.

Volgende