Fietsbarometer geeft Rumst 6,6 op 10.

publish date
10.10.2017

De provincie Antwerpen analyseerde met haar provinciale Fietsbarometer in Rumst de toestand van de bovenlokale fietsroutes. Dat zijn routes die fietsers over langere afstand gebruiken. Concreet gaat het in Rumst om 33,5 km fietspaden en 4,2 km routes in gemengd verkeer. Trilcomfort, breedte, schrikstrook, verkeersintensiteiten en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

Hollebeekstraat Rumst
De Fietsbarometer geeft de Hollebeekstraat 8,2/10

Bovenlokale fietspaden

Globaal bekeken scoren de bovenlokale fietspaden in Rumst met 6,6 op 10 beter dan het provinciale gemiddelde van 6,1 op 10. Ze verliezen voornamelijk punten op trilcomfort. Zo behalen de Veerstraat, Molenbergstraat en verder het pad door het park 's Heerenbeemden slechte cijfers door de gebruikte betonklinkers gevolgd door een niet verharde weg door het park. Het fietspad op de Steenweg op Waarloos scoort slecht (3,8/10) door de aanleg in cementbeton. Het asfalt op de Rupel/Netedijk haalt op sommige plaatsen scores tot 9,9/10 en hoort daarmee tot de beste scores op trilcomfort. De provincie Antwerpen raadt dan ook aan om voor nieuwe fietsinfrastructuur steeds asfalt te gebruiken. Op fietspadbreedte scoort de gemeente Rumst relatief goed. 

Gemengd verkeer

Op 4,2 km van de BFF-routes in Rumst is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. In de spits scoren ze maar 4,2 op 10. De dorpskernen Rumst, Terhagen en Reet vallen op door lagere scores. Zo scoren de Veerstraat en Molenbergstraat in het centrum van Rumst erg slecht. De eindscore in de spits is 1,4 op 10. De zeer lage score op trilcomfort door de betonklinkers, de intense parkeeractiviteit en een zeer hoge verkeersintensiteit bepalen dit lage cijfer. De Eikenstraat, ten noorden van de kruising met de Molenstraat en de Laarstraat, scoort evenmin goed (eindscore in spits 1,2 op 10, buiten spits 2,2 op 10) door een hoge verkeersintensiteit met veel vrachtwagens, veel parkeeractiviteit, drukke kruisingen, filevorming en een slechte score op trilcomfort omwille van de betonklinkers.
Daar tegenover vallen de betere scores van de Kapellenlei en de Kerremansstraat op. Zij scoren respectievelijk 7,2 en 7,7 op 10. Het asfalt scoort op die straten goed met 7,3 op 10.
De gemeente Rumst is zich bewust van deze situaties. In 2018 staat bijvoorbeeld de aanleg van de Eikenstraat op het programma. In de Eikenstraat voorziet de gemeente fietssuggestiestroken. De provincie Antwerpen raadt aan om hiervoor de richtlijnen van het fietsvademecum te volgen en een strook tussen 1,7 en 2 m te voorzien. Ook het weghalen van de middenmarkering is een verbetering voor de fietser.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.
De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken. Meer info vind je op de webpagina van de provinciale Fietsbarometer.
Wil je het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Rumst doornemen? Vraag het op via het contactformulier van Steunpunt Fiets.

Volgende