Zoersel scoort 6,2 op 10 met fietsbarometer

publish date
22.11.2017

De provincie Antwerpen analyseerde met haar provinciale Fietsbarometer in Zoersel de toestand van de bovenlokale fietsroutes. Dat zijn routes die fietsers over langere afstand gebruiken. Concreet gaat het in Zoersel om 32,8 km fietspaden. Trilcomfort, breedte, schrikstrook, verkeersintensiteiten en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

Rodendijk in Zoersel
De Rodendijk wordt op korte termijn onder handen genomen

Bovenlokale fietspaden

Globaal bekeken evenaren de bovenlokale fietspaden in Zoersel met 6,2 op 10 het provinciale gemiddelde van 6,1 op 10. Voornamelijk de beperkte breedte en het lage trilcomfort van de fietspaden zijn werkpunten doen dit cijfer dalen. Zo scoren de fietspaden in Halle dorp slechts 2 op 10 op breedte. De fietspaden hebben er amper een breedte van 100 cm. Bovendien is de afstand tot de rijweg schuwbreedte er te beperkt of wordt ze ingenomen door geparkeerde voertuigen. Ook in de Handelslei is de breedte te krap. Aan beide zijden zijn er fietspaden van ongeveer 160 cm voorzien. Deze zijn te smal om in beide richtingen te gebruiken, zeker wanneer er obstakels zoals paaltjes of plantvakken langs het fietspad staan.
De Westmallebaan springt er qua breedte uit met een score van 9 op 10. De fietspaden zijn er 270 cm breed en met een ruime tussenbreedte van 120 cm is het aangenaam fietsen.
De mindere scores op trilcomfort hebben in Zoersel vaak te maken met onderhoud: gras en onkruid tussen de voegen van betonklinkers, slijtage van cementbeton, enz.

Gemengd verkeer

Op 4,1 km van de BFF-routes in Zoersel is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. In de spits scoren ze maar 5,4 op 10 en zijn ze van wisselende kwaliteit. In het dorpscentrum van Halle fiets je 500 meter in gemengd verkeer. Dit traject scoort niet goed, voornamelijk omwille van de hoge verkeersintensiteiten. De route langs de Herentalsebaan-Einhoven-Kluisbaan scoort beter omdat de route autoluwer is met een asfalt van goede kwaliteit. 

De gemeente Zoersel is zich bewust van deze situaties. Zo werd in augustus van dit jaar een nieuwe toplaag aangelegd op de Rodendijk. Zoersel wil ook het dubbelrichtingsfietspad langs de Sint-Antoniusbaan verbreden wanneer hier rioleringwerken worden uitgevoerd. Verder loopt er ook een mobiliteits- en parkeerstudie voor de kern van Halle-Dorp. Bedoeling van deze studie is om de mobiliteit in de dorpskern van Halle-Dorp in kaart te brengen en oplossingen te zoeken voor de huidige knelpunten.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.
De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken. Meer info vind je op de webpagina van de provinciale Fietsbarometer.
Wil je het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Zoersel doornemen? Vraag het op via het contactformulier van Steunpunt Fiets.
 

Volgende