District Berendrecht-Zandvliet-Lillo scoort beter dan provinciaal gemiddelde

publish date
22.12.2017

De meetfietser fietste in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo de bovenlokale fietsroutes. Het gaat in totaal om 9,1 km fietspaden en 2,6 km in gemengd verkeer. Trilcomfort, breedte, schrikstrook, verkeersintensiteiten en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

De Bullesteeg scoort goed op alle criteria en haalt 9,1 op 10
De Bullesteeg scoort goed op alle criteria en haalt 9,1 op 10

De bovenlokale fietspaden in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo scoren zeer goed in vergelijking met het provinciaal gemiddelde. Zij scoren 7,3 op 10 in vergelijking met 6,1 op 10 voor het provinciaal gemiddelde. De fietsroutes in gemengd verkeer in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo scoren gemiddeld 6,6 op 10, eveneens ver boven het provinciaal gemiddelde.

Fietspaden

De Bullesteeg scoort goed op alle criteria en haalt 9,1 op 10. Het is dan ook een recent aangelegde en aparte fietsweg. De Antwerpsebaan scoort het minst met slechts 5,3 op 10. Dit minder goede cijfer komt door de onvoldoende afstand tot een rijweg met (deels) 70 km/u snelheidsregime en door het gebruik van klinkers als verharding. Ook het gebruik van klinkers als verharding had een negatief effect op de score.

De fietsweg tussen Scheldelaan en Antwerpsebaan scoort met 5,5 op 10 matig. Deze fietsweg is te smal en haalt minder goede resultaten op trilcomfort. De provincie Antwerpen beveelt daarom aan om het tweerichtingsfietspad langs de Antwerpsebaan van de Oudebroekstraat tot de Nieuwe Westweg, te verbreden en in asfalt aan te leggen.

Gemengd verkeer

Het Verbrandstraatje scoort erg goed met 7,6 op 10, zowel binnen als buiten de spits. De Antwerpsebaan-Steenovenstraat scoort 3,3 op 10 zowel binnen als buiten de spits. Men rijdt er sneller dan de toegelaten snelheid van 50 km/u. Daarbij is er veel verkeer. Het fietsplan van het district voorziet in fietssuggestiestroken. De provincie Antwerpen adviseert om deze stroken zeker met alternerende parkeervakken en/of bloembakken aan te vullen om voldoende optische versmalling te bereiken.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.
De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in het district Berendrecht-Zandlviet-Lillo ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.

 

 

Volgende van de detaillijst