Baarle-Hertog krijgt van provinciale Fietsbarometer 6,6 op 10

publish date
04.05.2018

De gemeente Baarle-Hertog valt op in het rijtje van de BFF-routes (bovenlokale functionele fietsroutes). Met slechts 4,2 kilometer op de teller heeft deze gemeente de kortste totale lengte BFF van alle gemeenten binnen de provincie Antwerpen. De BFF-fietspaden scoren in deze gemeente met 6,6 op 10 net iets beter dan het provinciaal gemiddelde van 6,1 op 10. Fietsen in gemengd verkeer scoort slechts 4,4 op 10.

Fietspaden

Zondereigen scoort met 8,3 op 10 het hoogste voor Baarle-Hertog. Het is een tweerichtingsfietspad in cementbeton, met aanbevolen breedte en een ruime tussenstrook. De laagste score is voor de Turnhoutseweg. Dit fietspad krijgt een 4 op 10. Deze lage score wordt in hoofdzaak bepaald door het beperkt trilcomfort van klinkers.

Bijna alle fietspaden op BFF in Baarle-Hertog zijn voldoende breed. Er is slechts één uitzondering, namelijk de fietsdoorsteek ten zuiden van de Sint-Remigiuskerk. Daar is de doorsteek maar 185cm breed en fietsen de fietsers tussen de stoelen van de terrasjes door.  Zowel Zondereigen als de Turnhoutsesteenweg hebben een aantal gevaarlijke oversteken. De provincie Antwerpen adviseert dan ook een onderzoek naar alternatieve oplossingen. Op korte termijn kan de veiligheid op het tweerichtingsfietspad op de Turnhoutseweg verbeteren met dubbele pijlmarkeringen op de kruisingen. In het bijzonder de fietsoversteek op de Turnhoutseweg ter hoogte van de Oude Baan is gevaarlijk.

Gemengd verkeer

Op 2,6 kilometer van de BFF-routes in Baarle-Hertog is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De as Molenbaan en Zondereigen scoort relatief goed als fietsroute in gemengd verkeer. Dit komt door de lage verkeersdrukte en omdat er voldoende ruimte aanwezig is. Het centrum van Baarle-Hertog is minder geschikt om te fietsen. Zowel het Kerkplein/Kerkstraat als de Pastoor de Katerstraat scoren, ondanks zone 30, ondermaats. Vooral de combinatie van een smalle straat, een hoge verkeersintensiteit en een beperkt trilcomfort zorgen voor lage scores. Op langere termijn onderzoekt de gemeente, in het kader van een heropwaardering van de dorpskern, welke varianten geschikter zijn voor de fiets en voetganger. Je kan eventueel het fietspad ontdubbelen of de fietser in het gemengd verkeer laten, maar dan wel wanneer het doorstromend gemotoriseerd verkeer via de Randweg rond de kern kan rijden.

Bels lijntje

Volgens Baarle-Hertog geeft de Fietsbarometer een gedeeltelijk vertekend beeld van de situatie in Baarle-Hertog. Door de enclavesituatie liggen vele veilige fietsverbindingen grotendeels op Nederlands grondgebied. Zo vindt de gemeente het jammer dat het Bels Lijntje, het fietspad over de voormalige spoorlijn tussen Turnhout en Tilburg, momenteel niet is opgenomen in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF). Het Bels lijntje wordt druk bereden, zowel door fietsers die zich op een veilige en snelle manier verplaatsen binnen het dorp als door dagjestoeristen en woon-werkverkee.

Het BFF-netwerk bestaat sinds 2001. Een nieuwe attractiepool, een nieuwe weg of de wijziging van de verkeerssituatie kan leiden tot een wijziging van het BFF. Voor het Bels Lijntje lijkt het, zeker na het rondfietsen met de meetfiets in de gemeente, een goed idee om te onderzoeken of dit fietspad een plaats moet krijgen in het BFF.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden. De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken. Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Baarle-Hertog ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.
 

Volgende van de detaillijst