Richtlijnen fietsbeleid

Op deze webpagina vind je goede voorbeelden die kunnen helpen bij vaak voorkomende vragen omtrent fietsbeleid. De provincie Antwerpen deelt hier ook de eigen expertise.

Van verkeerskundige richtlijnen, draaiboeken, dienstorders en adviezen voor fietsinfrastructuur, tot goede voorbeelden over het inrichten van kruisingen, het al dan niet plaatsen van paaltjes, fietsstroken, fietssuggestiestroken enzovoort.
Ze kunnen tot verdere ondersteuning voor het fietsbeleid van de districten, gemeenten en steden dienen.