Provincie Antwerpen betaalt 1 miljoen euro voor veilig fietsen op Berlaarse- en Kesselsesteenweg in Nijlen en Berlaar

publish date
31.08.2018

De provincie Antwerpen betaalt 1 miljoen euro Fietsfondssubsidie voor de heraanleg van het fietspad langs de Berlaarsesteenweg van Nieuwe Bevelsesteenweg in Kessel (Nijlen) tot Legrellestraat in Berlaar. Met deze middelen legden de gemeenten Berlaar en Nijlen een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad in rode beton aan waardoor fietsers er voortaan veilig kunnen fietsen.

De gemeenten Berlaar en Nijlen legden een afgescheiden fietspad aan met Fietsfondssubsidies

Over een afstand van 2,3 kilometer werd een afgescheiden, 2,5 meter breed fietspad in rode beton aangelegd. Hiermee pakten de gemeenten Berlaar en Nijlen het aanliggend, oncomfortabel en te smal fietspad in betonplaten aan. De gemeenten dragen dankzij de Fietsfondssubsidie slechts 20 % van de totale kosten van de aanleg van het fietspad. De provincie Antwerpen betaalde 990 000 euro Fietsfondssubsidie uit en vordert hiervan de helft terug bij de Vlaamse overheid.

In landelijke gemeenten, zoals Berlaar en Nijlen, vormt de fiets een belangrijke vervoersmiddel. Om het fietsverkeer te stimuleren maken de gemeenten voortdurend werk van comfortabele en veilige fietspaden. De steun van de provincie Antwerpen betekent voor zowel Berlaar als Nijlen een mooie steun. 

Vrijliggend fietspad

De aanleg van een vrijliggend fietspad langsheen de Berlaarsesteenweg is een schoolvoorbeeld van hoe gemeentebesturen over de gemeentegrenzen heen kunnen samenwerken aan projecten die de inwoners van de beide gemeenten ten goede komen. Dit fietspad stopt niet aan de gemeentegrens en biedt zo een veilige route voor iedereen, en de schoolgaande jeugd in het bijzonder, die van of naar één van de twee gemeenten wil fietsen.
De gemeente maakte van de werken ineens gebruik om in het stuk tussen de Nieuwe Bevelsesteenweg en de laatste woning van de Berlaarsesteenweg riolering aan te leggen. Daarmee is de Berlaarsesteenweg volledig uitgerust met riolering.

Toekomst

De provincie Antwerpen zet al jaren sterk in op de fietsende pendelaars. We moedigen lokale besturen aan om zelf fietspaden aan te leggen of te vernieuwen. Dat hebben Berlaar en Nijlen alvast goed begrepen. Beiden gemeenten dienden onlangs een nieuwe subsidie in. Nijlen voor de heraanleg van de Herenthoutsesteenweg, een project van ruim 1,6 miljoen euro en Berlaar voor het centrum, goed voor ruim 500 000 euro.