Verlichting, toplaag, leuningen voor fietsbrug Berchem

publish date
25.09.2017

Een half jaar geleden werd de fietsbrug over de Singel in Berchem geplaatst. Misschien lijkt het alsof de werken stilliggen maar niets is minder waar. Op dit moment werken de aannemers vooral achter de schermen naarstig verder. 

Aanleg fietspad Posthofbrug

Het agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid maakt van de aanpassingswerken aan het fietspad gebruik om tegelijkertijd de leuningen op de Posthofbrug te vernieuwen. Voor de aannemer het fietspad op de Posthofbrug kan asfalteren en afwerken, moeten de leuningen over de ring en de spoorlijn vervangen zijn. Tussen de leuningen plaatsen we ook nieuwe lichtmasten. Eens deze werken afgerond, gaat de aannemer van start met de aanleg van het fiets- en voetpad.

Brugdelen

Tussen het talud van de spoorberm, waar de aannemer op dit moment het fietspad aanlegt, en de Posthofbrug moeten nog zes brugelementen geplaatst worden. Aannemer Mols monteert deze momenteel in Arendonk. Als alles volgens planning verloopt, brengt aannemer Mols de brugelementen half oktober naar Berchem om ze te plaatsen. Aansluitend op die werken kunnen de leuningen en verlichting op de volledige fietsbrug geplaatst worden en krijgt de brug ook nog een antisliplaag.