Bewoners Geerdegemstraat zoeken mee naar geknipte oplossing voor hun straat

publish date
04.03.2018

Bij de provincie Antwerpen staat de aanleg van een fietsostrade langs de spoorlijn tussen Mechelen en de grens met Zemst op de planning. Deze fietsostrade, de F1 Antwerpen-Mechelen-Brussel, kruist de Geerdegemstraat in Mechelen. Hoe combineren we die fietsostrade het best met de Geerdegemstraat? De provincie Antwerpen voerde hiervoor een verkeersonderzoek uit in de Geerdegemstraat.
 

De ontbrekende schakel van de F1, de fietsostrade die Antwerpen via Mechelen met Brussel verbindt, is slechts een paar kilometer lang. Dit deel loopt van de Steenmolenstraat tot de brug over de E19 en kruist daarbij de Geerdegemstraat.
Samen met het studiebureau onderzocht de provincie Antwerpen verschillende opties voor de kruising van de fietsostrade met de Geerdegemstraat. Om uit te maken wat een mogelijke oplossing is, voerde de provincie Antwerpen een verkeersonderzoek uit op deze straat.

Gedurende negen dagen liet de provincie Antwerpen het doorgaand verkeer in de Geerdegemstraat tellen. In totaal werden
22 091 voertuigen geteld. Tijdens weekdagen reden er gemiddeld 2 792 voertuigen door de Geerdegemstraat en in het weekend 2 032. Maar liefst 84% van het doorgaand verkeer is sluipverkeer en slechts 16% is bestemmingsverkeer. Dit betekent dat op weekdagen meer dan 2 300 voertuigen de Geerdegemstraat gebruiken als sluiproute. Er rijden maar liefst 3 à 4 wagens per minuut door deze straat.

Fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen

Momenteel fietsen er per dag gemiddeld 1 500 fietsers op de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen ter hoogte van het Atheneum campus Caputsteen. Tijdens de spits loopt dit aantal op naar 250 fietsers per uur en dus 4 fietsers per minuut. Ook voor dit ontbrekende deel van de fietsostrade verwachten de provincie Antwerpen een gelijkaardig aantal fietsers dat ongetwijfeld zal toenemen naar de toekomst toe. Voor de provincie Antwerpen is, in dit verhaal, de veiligheid van de fietser prioritair.

Drie voorstellen voor de kruising van de Geerdegemstraat met de fietsostrade liggen momenteel op tafel:
- ongewijzigde verkeerssituatie in de Geerdegemstraat waarbij de fietsers voorrang krijgen
- richting Geerdegemstraat enkelrichting voor voertuigen met de fietser in de voorrang
- Geerdegemstraat afsluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de kruising met de fietsostrade.

Participatie

De drie mogelijkheden hebben gevolgen voor zowel fietsers als het doorgaand verkeer. Tijdens het infomoment op zaterdag 3 maart konden buurtbewoners hun mening geven. Met de suggesties gaat de provincie Antwerpen verder aan de slag bij het verder uitwerken van de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen-Brussel.