Project Mechelen station - Zemst

Het studiebureau Evolta onderzocht het traject tussen Mechelen en Zemst. Het gaat om een nieuwe fietsweg van ongeveer 2 kilometer lang en 4 meter breed. 

De ontwerpplannen voor dit ontbrekende deel zijn klaar. Tegen het einde van 2019 dient de provincie Antwerpen de vergunningsaanvraag in. Zonder oponthoud hoopt de provincie Antwerpen de werken te starten in 2021. 

 

Onderzochte trajecten fietsostrade Mechelen-Zemst
Onderzochte trajecten fietsostrade Mechelen-Zemst

Onderzochte trajecten

De provincie Antwerpen gaf studiebureau Evolta de opdracht om het meest ideale traject te onderzoeken tussen het kruispunt Stenenmolenstraat en de gemeentegrens Zemst. Uit dit tracéonderzoek blijkt dat een fietsostrade langs de westelijke spoorwegberm het meest ideale is. Het is het kortste en rechtste traject, de enige conflictvrije route (geen kruisingen met opritten van woningen en bedrijven) en er is voldoende ruimte om de fietsostrade aan te leggen.  

Eerste schets FoS Mechelen-Zemst
Eerste schets FoS Mechelen-Zemst

Profiel

Op basis van het vooropgestelde basisprofiel (4m fietsostrade, 2 x 1m uitwijkstrook, 2 x 1m zone voor borden, verlichting) maakte het studiebureau een eerste schets. Dit geeft een weergave van hoe de fietsostrade er op sommige plaatsen uitziet. 

Knip Geerdegemstraat fietsostrade F1 Mechelen-Zemst
Knip Geerdegemstraat fietsostrade F1 Mechelen-Zemst

Geerdegemstraat

Het studiebureau onderzocht ook de kruispunten van de fietsostrade. Daaruit blijkt dat de kruising van de fietsostrade met de Geerdegemstraat niet optimaal is. Om de veiligheid van de fietsers te garanderen besliste het stadsbestuur, op aanraden van de provincie Antwerpen, de Geerdegemstraat te knippen. Buiten de fietsveiligheid zorgt dit ook voor minder tijdverlies voor de fietsers, een grotere aantrekkelijkheid van de fietsostrade, maar ook voor minder sluipverkeer wat van de Geerdegemstraat een rustigere woonstraat maakt. Een doorgang voor fietsers en voetgangers blijft wel mogelijk.

Ontwerpplannen

Hieronder vind je de ontwerpplannen

Posters infomarkt

Tijdens een infomarkt stelde de provincie Antwerpen de ontwerplannen voor. Hieronder vind je de posters die gebruikt werden om de plannen verder toe te lichten.