Provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant zetten schouders onder fietsostrade F104 Lier-Aarschot

publish date
08.06.2017

De provincie Antwerpen stelde de studiebureaus Arcadis en Evolta aan als ontwerper voor enerzijds de fietsostrade F104 Lier-Aarschot en anderzijds F 103 Lier-Herentals. Hun opdracht bestaat er in het tracé te onderzoeken en een ontwerp te maken op basis van het voorkeurstraject.
Het doel van deze nieuwe fietsostrades is om dagdagelijkse verplaatsingen met de fiets veiliger en comfortabeler te maken, en zo een duurzame vervoerskeuze te promoten.
 

In de provincie Antwerpen liggen al heel wat fietsostrades, zoals de fietsostrades F1 Antwerpen-Mechelen en F14 Antwerpen-Essen en de F5, het jaagpad langs het Albertkanaal. Het gaat om rechtlijnige verbindingen tussen belangrijke steden, die fietsers vlot, comfortabel en veilig op hun bestemming brengen.

Met de aanleg van de fietsostrade F103 verbinden we Lier met Herentals over een afstand van 20 km. De fietsostrade F104 loopt van Lier naar Aarschot over een traject van 26 km lang waarvan 19 km op het grondgebied van de provincie Antwerpen. Ongeveer een derde van de F104 Lier-Aarschot ligt op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant.
Voor de provincie Antwerpen is de stad Lier een belangrijk knooppunt in het fietsostradenetwerk. Vanuit de Pallieterstad geraak je op termijn via een fietsostrade in Antwerpen, Mechelen, Herentals en Aarschot. Op die manier creëren we belangrijke fietsverbindingen tussen deze steden met heel wat scholen en bedrijven.

Samenwerking

De provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant onderzoeken samen het meest geschikte tracé voor de F104, de fietsostrade van Lier naar Aarschot. Een logische samenwerking want fietsers stoppen niet aan de provinciegrens. Zeker niet op fietsostrades met hun bovenlokale karakter.

Een ander voorbeeld van een geslaagde interprovinciale samenwerking is het fietssnelwegenlogo. De 5 provincies tekenden samen een fietssnelwegennetwerk met een unieke code voor iedere fietssnelweg uit en ontwikkelden een routetaal met logo – een blauwe driehoek met witte F - en bewegwijzering voor fietssnelwegen. Het logo, de bewegwijzering en de routetaal maken de fietssnelwegen zichtbaar in het straatbeeld en bieden de fietsers de gewenste ondersteuning. Het logo en de bewegwijzering zullen stap voor stap op alle 110 fietssnelwegen toegepast worden. De provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant nemen bijvoorbeeld de F1, de F3 fietssnelweg Leuven-Brussel en de F14 dit jaar nog onder handen.