Plannen trajectvoorstel

Hieronder vind je alvast de plannen van de onderzochte trajecten.

Hoe gaan we nu verder?

Alle bemerkingen die de provincie Antwerpen verzamelde tijdens infotentoonstellingen en via e-mail worden getoetst aan geldende wetgeving, bekeken in functie van de haalbaarheid en wenselijkheid, en opgenomen in een beschrijvende nota waarmee de mobiliteitsprocedure wordt opgestart.