Overzicht werken fietsostrade F105 Herentals-Balen

  • Aannemer Mols-Iemants plaatste eind april 2021 de 10 meter lange fietsbrug over de Scheppelijke Neet in Mol. Momenteel werkt de aannemer deze fietsbrug verder af met o.a. fietsverlichting.
  • Vanaf de brug aan het Kempisch kanaal in Herentals tot aan het station in Olen brengt aannemer Colas in de loop van de maand mei de fundering aan. Nadien volgt op dat traject de onderlaagasfalt. Deze werken duren waarschijnlijk tot eind mei 2021. Aansluitend worden de verlichtingspalen gezet en nadien rode asfalt laag, signalisatie en omheining. 
  • In Geel centrum moeten er nog een aantal werken afgerond worden. Het gaat er voornamelijk om het leggen van een rode toplaag in de Heistraat of het plaatsen van asfalt tussen de Technische Schoolstraat en Holven. Indien alles vlot verloopt, zijn deze werken klaar voor de zomervakantie.
  • Ook in Mol en Balen starten de werken. Voor het bouwverlof voorziet de aannemer om tussen Molderloopstraat en in Balen de keermuren te plaatsen. Na het bouwverlof volgt ontbossing  en aanleg keermuren tussen Rozenberg (Mol) en Molderloopstraat te Balen. De aanleg van de fietsweg zelf, van Rozenberg tot Schoor-Dorp start pas nadat de werken in Herentals afgerond zijn.
  • Aannemer Mols-Iemants werkt de komende maanden aan de fietsbrug over het kanaal Dessel-Kwaadmechelen. Hier plaatst de provincie Antwerpen geen nieuwe brug maar maakt gebruik van de bestaande infrastructuur om er de fietsers veilig en comfortabel het kanaal te laten oversteken.
  • De aanleg van de fietsweg tussen Belgiëlaan in Herentals en de fietsbrug kanaal Bocholt-Herentals is, zonder oponthoud, klaar tegen het einde van deze zomer.
  • Fietsen tussen de fietsbrug over het kanaal Bocholt-Herentals en het station van Olen zal iets zijn voor na de zomerperiode. Op de fietsostrade tussen Doffen (Olen) tot aan het station in Olen kan je vermoedelijk wel al vanaf juli 2021 fietsen. Voor het deel tussen Doffen en de fietsbrug is het wel wachten tot het einde van deze zomer.
  • In het najaar start, onder voorbehoud, de aannemer Colas met de werken tussen het station van Olen tot aan de Grensstraat in Olen.
Aanleg fietsweg op fietsostrade F105 Herentals-Balen