Project stationsomgeving Lier


Op 4 mei 2020 startte de provincie Antwerpen met de werken voor de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier tussen Galgeveld en het station van Lier. Vanaf de spooroverweg aan de Ernest Claeslaan-Galgeveld legt de provincie Antwerpen naast het spoor een fietsweg aan tot aan de Ring. Onder de Ring van Lier schoof de aannemer de  fietstunnel al op z’n plaats.
Achter de tunnel komt een fietsbrug over de treinsporen richting Zuid-Australiëlaan. Deze brug landt aan de Antwerpsesteenweg ter hoogte van het station.

Fietsostrade F11 Antwerpen-Lier toekomstbeeld van op fietsbrug

Hijsen eerste deel fietsbrug over sporenbundel

De fietstunnel onder de ring van Lier is al gerealiseerd. Een volgende belangrijke stap is de plaatsing van de fietsbrug over de sporenbundel. Deze fietsbrug bestaat uit 8 verschillende delen. Het eerste brugdeel plaatst aannemer TM Viabuild-Emotec tijdens het weekend van 16 en 17 juli 2021.

Verloop werken

 • Donderdag 15 juli - vrijdag 16 juli 2021: tijdens de nacht van donderdag op vrijdag wordt het eerste brugdeel getransporteerd naar Lier, meer bepaald naar Donk. De brugdelen werden in Puurs gemaakt.
 • Vrijdag 16 juli 2021: omstreeks 6 uur start het transport van Donk naar de werf. Op hetzelfde moment start ook de opbouw van de kraan in de Zuid-Australiëlaan.
 • Vrijdag 16 juli – zaterdag 17 juli 2021: ’s nachts wordt het brugdeel op z’n plaats gelegd. De werken gebeuren ’s nachts omdat het spoorverkeer stilgelegd moet worden.
  Bij onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld te veel wind, schuift het plaatsen van het brugdeel één nacht op.

Omleidingsroute en verkeersmaatregelen

Tijdens de werken gelden de volgende verkeersmaatregelen en omleidingsroute:

 • Donderdag 15 juli om 22 uur tot en met zondag 18 juli 2021 om 22 uur: parkeerverbod in Donk, Smedenstraat en Zuid-Australiëlaan.
 • Vanaf vrijdag 16 juli om 7 uur tot zaterdag 17 juli om 12u: Zuid-Australiëlaan, ter hoogte van de werf, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en fietsers
 • Vanaf vrijdag 16 juli 2021 0:00 uur tot uiterlijk 14 uur: Donk afgesloten van ring tot Smedenstraat
 • Vanaf vrijdag 16 juli 2021 om 9 uur tot uiterlijk 14 uur: Kruispunt Donk-Smedenstraat afgesloten
 • Vrijdag 16 juli 2021 van 9 uur tot uiterlijk 14 uur: in Smedenstraat en Zuid-Australiëlaan zijn de woningen tussen kruispunt Donk en de werf niet bereikbaar
 • Voor auto’s en fietsers is er een bewegwijzerde omleiding
 • Bewoners die zich op vrijdag 16 juli, tijdens het transport van de brug, toch langs de weg moeten verplaatsen, moeten zich hiervoor laten begeleiden. Spreek hiervoor iemand aan met een fluovestje. Dit is nodig omwille van de veiligheid.
 • Kijklustigen worden niet toegelaten langs het tracé dat de brug aflegt of in de buurt van de hijswerken. Je kan de hele operatie volgen vanaf de overzijde van het spoor (tramweglei).  

Heb je bijkomende vragen?
Dan kan je terecht bij Wim Peetermans, controleur van de werken provincie Antwerpen, op 03 240 50 56.

Klik op de kaart om de omleidingsroute en verkeersmaatregelen in detail te bekijken. 

Vervolgtraject

Begin september start de aannemer met de heraanleg van de Zuid-Australiëlaan. Die straat kan vanaf half september dan opnieuw open voor het verkeer, behalve op de dagen dat er een brugdeel wordt geplaatst.

Het leggen van de volledige brug duurt tot het midden 2022. Het plaatsen van de overige zeven delen verloopt overdag. Hiervoor kan het spoorverkeer in dienst blijven. We communiceren tijdig deze momenten.

Hieronder vind je de omleiding voor gemotoriseerd verkeer tot de werken in de Zuid-Australiëlaan afgerond zijn. 

Omleiding werken brugpijlers Zuid-Australiëlaan

Hieronder vind je het plan terug van de fietsbrug en - tunnel in Lier: 

Plan fietsbrug en - tunnel Lier