Project stationsomgeving Lier


Op 4 mei 2020 startte de provincie Antwerpen met de werken voor de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier tussen Galgeveld en het station van Lier. Vanaf de spooroverweg aan de Ernest Claeslaan-Galgeveld legt de provincie Antwerpen naast het spoor een fietsweg aan tot aan de Ring. Onder de Ring van Lier komt een fietstunnel. Deze schuift de aannemer in augustus 2020 op z’n plaats.
Achter de tunnel komt een fietsbrug over de treinsporen richting Zuid-Australiëlaan. Deze brug landt aan de Antwerpsesteenweg ter hoogte van het station.

Indien de werken vlot verlopen, fiets je eind 2021 vlot van aan de luchthaven in Deurne tot aan het station in Lier.

Fietsostrade F11 Antwerpen-Lier toekomstbeeld van op  fietsbrug

Inschuiven fietstunnel onder ring van Lier

Donderdag 20 augustus 2020 startte aannemer TV Viabuild-Emotec met het inschuiven van een fietstunnel van 30 meter lang, 6 meter breed en 6 meter hoog onder de ring van Lier.

Aannemer TV Viabuild-Emotec bouwde de tunnel volledig naast de R16. Op amper één week tijd klaarde de aannemer de klus om de sleuf waarin de tunnel komt voor te bereiden, de tunnel op z’n plaats te schuiven, funderingen aan te brengen boven de fietstunnel en opnieuw te asfalteren. 

Verdere verloop

Na het inschuiven van de fietstunnel kan deze nog niet gebruikt worden. De aannemer gebruikt de fietstunnel eerst om al het materiaal voor de brugpijlers van de fietsbrug naar het eiland tussen de sporen te brengen. Deze brugdelen komen tegen de zomer van 2021 op hun plaats. Daarna volgt nog de afwerking van de brughellingen en de fietspaden naar de fietsbrug en –tunnel, maar ook de aanleg van het fietspad vanaf de fietsbrug tot aan de Antwerpsesteenweg. Deze werken zijn, onder voorbehoud, afgerond tegen eind 2021. Vanaf dan kan je als fietser het fietspad gebruiken.

Investering van 7,8 miljoen euro

Deze fietstunnel kadert in een totaalproject van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier in de stationsomgeving van Lier. Het project omvat ook de bouw van een fietsbrug over de sporen en de aanleg van de fietspaden. Dit volledige project kost 7,8 miljoen euro. De provincie Antwerpen kan op een cofinanciering van ruim 4 miljoen euro van de Vlaamse overheid rekenen en op 1,8 miljoen euro van het Fietsfonds.

Vanaf oktober 2020: herinrichting parkeerplein station Lier voor aanleg fietstostrade

Een volgende fase in de realisatie van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier is de herinrichting van het parkeerplein met reorganisatie van de fietsenstalling ter hoogte van de Antwerpsesteenweg, zodat het station goed ontsloten wordt door de fietsostrade.

Op het plein maken de autostaanplaatsen plaats voor een fietsenstalling, een kiss and ride zone en een aansluiting met de fietsweg. De werken starten begin oktober en verlopen in verschillende fases. Tijdens deze werken zal steeds 2/3de van de fietsparkeerplaatsen beschikbaar zijn. In een eerste fase verdwijnen de fietsenstallingen in het midden van de parking. Fietsen kunnen dan in de fietsenstallingen parallel met de spoorlijnen geplaatst worden. In een volgende fase verdwijnt ook de fietsenstalling tussen de twee tunneltjes en plaats je je fiets aan de straatzijde met de Antwerpsesteenweg. Vervolgens verplaatst de aannemer alle fietsenstallingen naar het middenplein. 

Reorganisatie stationsomgeving Lier Fase 1
Reorganisatie stationsomgeving Lier Fase 2
Reorganisatie stationsomgeving Lier Fase 3

Van zodra de fietsenstallingen opnieuw op het pleintje staan, legt de aannemer ook ineens de 4,5 meter brede fietssnelweg aan die evenwijdig loopt met de treinsporen om achter de fietsenstallingen aan te sluiten op de Antwerpsesteenweg. Op termijn wordt dat punt eveneens de start van nog twee fietsostrades, namelijk de fietsostrade F103 Lier-Herentals en F104 Lier-Aarschot

Parkeerplaatsen

De parkeerplaatsen voor de automobilisten verdwijnen permanent. Wie met de wagen naar het station van Lier komt, moet zich vanaf oktober parkeren op de parking op de Tramweglei of het Leopoldplein. Daar is parkeren de eerste 5 uur gratis, mits het nemen van een ticketje en ook in het weekend parkeer je er gratis.

Verplaatsen van parking aan stationsplein Antwerpsesteenweg in Lier
Tijdlijn werken F11 Lier

Hieronder vind je het plan terug van de fietsbrug en - tunnel in Lier: 

Plan fietsbrug en - tunnel Lier