Traject Ekeren - Noorderlaan

In de haven van Antwerpen werken er meer dan 60 000 werknemers in ongeveer 900 bedrijven. Een zesde komt uit de omliggende gemeenten, zoals Merksem, Ekeren, Kapellen, Hoevenen, Stabroek, Berendrecht en Zandvliet. 81 % van de in de haven tewerkgestelde werknemers komen met de auto. Slechts 6 % van de woon-werkverplaatsingen gebeurt per fiets (15,5 % Vlaams gemiddelde). Recent onderzoek van de provincie Antwerpen toont aan dat de gemiddelde afstand die per fiets wordt afgelegd 16,9 km bedraagt en met de elektrische fiets zelfs 18,4 km. Met deze gemiddelde afstanden in het achterhoofd en de realisatie van de F12 wordt de haven voor veel werknemers fietsbereikbaar.

De A12 kan momenteel op slechts twee punten door/overgestoken worden door fietsers, ter hoogte van Stabroek (Laageind) en in het oosten van Ekeren (Transcontinentaalweg). Er is dus over een afstand van 8 km geen mogelijkheid om de A12 te kruisen en de haven in te fietsen.

De realisatie van de F12 tussen Ekeren en de Noorderlaan betekent een inkorting van het fietstraject met 3,2 km vanuit Ekeren tot 5,3 km vanuit Hoevenen. Het project situeert zich ten noorden van de Bospolder en de Ekerse Putten en ten zuiden van het vormingsstation Antwerpen Noord.

Fases

Het tracé tussen Ekeren en de Noorderlaan is opgedeeld in twee fases.

  • De eerste fase loopt vanaf de Noorderlaan, over de Ekerse Dijk, tot aan het huidige fiets- en voetgangersbrugje over de A12. Voor dit deel werd eind maart de omgevingsvergunning aangevraagd. 
  • De tweede fase omvat het deel ter hoogte van de A12 waarbij er een nieuwe brug voorzien zal worden. Hiervoor worden momenteel de ontwerpplannen en projectnota opgemaakt
Plannetje fases omgevingsvergunning en projectnota