Onteigeningen voor fietsostrade Herentals-Balen: openbare onderzoeken van 9 april tot en met 8 mei 2018

publish date
09.04.2018

De aanleg van fietsostrades gaat soms gepaard met grondverwervingen van particulieren, bedrijven en andere overheden. De provincie Antwerpen organiseert een openbaar onderzoek na de voorlopige vaststelling van het onteigeningsbesluit. Betrokkenen kunnen dan hun mening geven over de opgemaakte documenten.

Fietsbeleid is één van de speerpunten binnen het beleid van de provincie Antwerpen. Hiervoor zetten we sterk in op het netwerk van de fietsostrades. Met die fietsostrades verbinden we alle belangrijke steden en bestemmingen binnen de provincie. Momenteel wordt meer dan 80 km fietsostrade uitgetekend.

De aanleg van deze fietsostrades gaat soms ook gepaard met grondverwervingen van particulieren, bedrijven en andere overheden. Daartoe worden onteigeningsbesluiten, onteigeningsplannen, projectnota’s en andere documenten opgemaakt. Die documenten worden onderworpen aan een openbaar onderzoek. Dat is een wettelijk instrument om de mening te kennen van alle betrokken belanghebbenden over die documenten. De provincie Antwerpen organiseert een openbaar onderzoek na de voorlopige vaststelling van het onteigeningsbesluit.

Openbare onderzoeken

Van 9 april tot en met 8 mei 2018 zijn de volgende onteigeningen in openbaar onderzoek:

Via de links hierboven kom je op de pagina's waar je de nodige informatie kan vinden.

Volgende