Raamcontract fietstellers en verkeersonderzoek

We willen zo vergelijkbare verkeersdata verzamelen die in de ruimste zin bruikbaar is voor een degelijk mobiliteitsbeleid.
Daarnaast kan je ook verkeersonderzoek laten uitvoeren om diverse mobiliteitsvragen op te lossen.

Voor wie


Gemeente of stad, provincie, een autonoom gemeentebedrijf, een district van de stad Antwerpen, politiezones, …

Hoe starten?


Om te beginnen laat je het bestek en het gunningsverslag goedkeuren binnen jouw organisatie. Bij een gemeente is dit door het schepencollege of de gemeenteraad.

Vervolgens vraag je bij de inschrijvers een offerte voor wat je wil bestellen.

Leveren en plaatsen  Signco Krycer Siemens
permanente fietsteller ja ja ja
permanente fietsteller met display ja ja ja
permanente camerateller
doorsnedemeting
(voetgangers/fietsers/
voertuigen)
ja ja ja
permanente camerateller
kruispuntmeting
(voetgangers/fietsers/
voertuigen)
ja   ja
snelheidsinformatieborden   ja  
LED signalisatie en infoborden   ja  
Leveren Signco Krycer Siemens
toestel voor voertuigtellingen (rijweg) ja ja ja
toestel voor fietstellingen ja ja ja
toestel voor voetgangers tellingen   ja ja
toestel voor radartellingen   ja ja
 
Diensten Signco Krycer Siemens
platform voor data
ja ja ja
uitvoeren fiets-/voertuigtellingen
& analyse
ja   ja
uitvoeren tellingen in gemengd
verkeer & analyse
ja   ja
uitvoeren visuele fiets/voetgangers-
tellingen
ja   ja
uitvoeren cameratelling
& analyse
ja   ja
uitvoeren kruispunttelling: 
alle bewegingen van voertuigen en 
fietsers & analyse
ja   ja
uitvoeren wachtrijmeting ja   ja
uitvoeren reistijdmeting ja   ja
verkeerskundige analyses ja   ja
overname bestaande permanente
glasvezelinstallaties
ja   ja