Speedpedelecs en wegbeheerders

speedpedelec

In de provincie Antwerpen rijden ongeveer 6 500 speedpedelecs rond. Hoewel de speedpedelec in 2016 al een plaats kreeg in de wegcode is er vandaag nood aan een algemeen aanvaarde en gedragen visie over de plaats van dit vervoermiddel bij de verschillende wegbeheerders. Niet alleen een visie maar ook de structurele vertaling in de praktijk met aangepaste verkeersborden op het terrein ontbreekt vandaag.
Het is daarom dat de provincie Antwerpen een tool, een soort van fichebak, uitwerkte zodat je als wegbeheerder gemakkelijk aan de slag kunt gaan om de fietsinfrastructuur volgens de wegcode te organiseren voor de gewenste categorie weggebruikers.

Fietsers in de wegcode
Praktische gids voor wegbeheerders

Presentaties studiedag 

Fietsberaad Vlaanderen ontwikkelde een advies rond speed pedelecs. Zij willen met dit advies informeren over de recente wijzigingen aan de wegcode en de toepassingsmogelijkheden op het terrein.
Dit advies vind je online op de website van Fietsberaad Vlaanderen.