Fietsgeschiktheid bedrijventerreinen

Het eerste deelluik van deze studie ontwikkelt een algemeen kader met factoren die de fietsgeschiktheid van routes van, naar en op bedrijventerreinen beïnvloeden. Het brengt mogelijke problemen en knelpunten in kaart en stelt een korf aan maatregelen voor om tot een fietsvriendelijke omgeving in de ruime zin van het woord te komen.
Het tweede deel van deze studie ontwikkelt aan de hand van dit algemeen kader een visie op de fietsgeschiktheid van een specifieke deelzone van het bedrijventerrein Kanaalkant.
 

Studie Fietsgeschiktheid bedrijventerreinen
Studie Fietsgeschiktheid bedrijventerreinen

Hieronder vind je het eindrapport van de studie fietsgeschiktheid bedrijventerreinen.