'Veilig fietsen in gemengd verkeer' genomineerd voor Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs

publish date
30.03.2016

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) geeft met de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs een onderscheiding aan projecten die door hun vernieuwende aanpak en samenwerking wezenlijk bijdragen aan de verkeersveiligheid. De provincie Antwerpen haalde 1 van de 3 nominaties binnen met haar project ‘Veilig fietsen in gemengd verkeer’. De andere genomineerden zijn het project Carfree Hour van de CFH Denktank en het Speelweefselplan van de stad Antwerpen.

100 000 km fietsroutes voor het rapen

De nominatie voor de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs is een beloning voor de uitwerking van een analysemethodiek voor het inschakelen van bestaande wegen in een groene omgeving. We streven daarbij naar ‘Veilig fietsen in gemengd verkeer’. De provincie Antwerpen kreeg ondersteuning van het studiebureau Timenco. Een eenvoudig rekenblad brengt de fietsgeschiktheid van een route in kaart. De analyse geeft dan verbetersuggesties die vaak weinig financiële inspanningen vragen, maar die de kwaliteit van de route voor de fietser heel erg verhogen. Met de schakelroutes en alternatieve functionele routes van de provincie Antwerpen geven we de landelijke wegen terug aan het traag verkeer. We verbeteren de veiligheid en het comfort van de fietser door sluipverkeer te weren, aangepaste snelheidsregimes in te voeren en kruispunten en wegprofiel te screenen.

Antwerpen Fietsprovincie: meer dan fietsostrades alleen

Met de analysemethodiek ‘Veilig fietsen in gemengd verkeer’ kunnen gemeenten en bovenlokale besturen grensoverschrijdend samenwerken om potentiële fietsroutes te beoordelen. De methodiek is bruikbaar in heel Vlaanderen en zelfs daarbuiten. Op deze manier willen we onze trekkersrol in het fietsbeleid in Vlaanderen als Antwerpen Fietsprovincie extra in de verf zetten. We leveren naast fietsostrades en de Provinciale Fietsbarometer opnieuw een belangrijk ijkpunt voor het fietsbeleid in de ruime regio.

Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs

Op dinsdag 22 maart organiseerde de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) haar jaarlijkse Vlaams Congres Verkeersveiligheid. De 400 congresdeelnemers kozen de winnaar van de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2016 uit 3 genomineerden:

  1. Veilig fietsen in gemengd verkeer van de provincie Antwerpen
  2. Carfree Hour van de CFH Denktank
  3. Speelweefselplan van de stad Antwerpen

Het Speelweefselplan van de stad Antwerpen kwam als winnaar van de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2016 uit de bus.