ANPR-camera's

ANPR-camera's
ANPR-camera's

ANPR staat voor Automatic NumberPlate Recognition of automatische nummerplaatherkenning. Deze camera registreert de nummerplaat als de vrachtwagen een zone met tonnagebeperking binnen rijdt en wanneer deze de zone met tonnagebeperking buiten rijdt. Met behulp van tijdsregistratie kan dan nagegaan worden of de vrachtwagen gestopt is in de zone om er te leveren of dat de vrachtwagen er gewoon door gereden is. Met behulp van dit systeem wordt het doorgaande vrachtverkeer geweerd uit de woonkernen en verplicht langs de autosnelweg te rijden. Leveranciers kunnen nog steeds bij hun klanten terecht aangezien voor plaatselijke bediening de tonnagebeperking niet van toepassing is.