Corridorstudie

Corridorstudie_2

Met deze studie doet de provincie Antwerpen concrete en haalbare voorstellen voor het openbaar vervoer in de corridor Antwerpen – Turnhout. Het uittekenen van het gewenste openbaar vervoernetwerk doet ze samen met de gemeentebesturen en de openbaar vervoeraanbieders (NMBS en De Lijn).

Het eindresultaat is een concreet project als antwoord op de huidige problematiek: een teveel aan autoverplaatsingen dat zorgt voor verminderde bereikbaarheid binnen de corridor Antwerpen - Turnhout. Het komt er niet op aan om slechts één lijn anders te laten lopen. Er is nood aan een een georganiseerd netwerk van verbindingen afgestemd op de ruimtelijke ontwikkelingen.

Een basisnetwerk, zowel via de N12 als de E34, is nodig. Op de verbindingsas tussen Antwerpen en Turnhout is Malle, centraal in de Noorderkempen, ideaal gelegen om uit te bouwen als belangrijkste knooppunt. De gemeente Malle zal zowel verbindingen van west naar oost, als van zuid naar noord ontvangen. Langs enkele stamlijnen kunnen verschillende dwarsverbindingen ontsluiten om het netwerk te verfijnen. Dit netwerk steunt op nieuwe lijnen die vertrekken rond het centrum van Antwerpen en doorheen de corridor lopen.

Het idee achter de corridorstudie is om een Regionaal Netwerk van Openbaar Vervoer uit te bouwen. Het is niet genoeg om enkele nieuwe lijnen aan te leggen. We streven in deze studie naar hoogwaardig openbaar vervoer, gekenmerkt door een hoge frequentie en een concurrerende reistijd in vergelijking met de auto. Een dergelijk netwerk vereist verschillende aanvullende maatregelen. Zo dient het georganiseerd te zijn en de lijnen nauw op elkaar afgesteld. Verschillende strategische knooppunten versterken enkel het netwerk, overstappen heeft te vaak een negatieve bijklank hoewel dit een winst kan zijn voor het systeem. Ook moet het netwerk iedereen kunnen aanspreken. Voor- en natransport moet ondersteund worden door de accommodatie zowel voor fietsers (fietsenstallingen, fietsdeelsystemen,...), als voor automobilisten (parkings, aanbod voor autodelen,…).  

Samenwerking

De studie bracht ook de verschillende systemen van sneltram, regiotram, stadstram en overstapmogelijkheden in kaart. Een aantal tracés is onderzocht en er is al consensus over een aantal zaken zoals het sneltramtraject langs de E34. Het resultaat is een leesbare netwerkkaart van toegankelijk openbaar vervoer dat kan concurreren met het alternatief: de auto. De Lijn, de verschillende betrokken Vlaamse administraties, de provincie en alle gemeenten werken nu nauw samen om dit openbaar-vervoer-netwerk te realiseren.