PlanMER N14

Kaart met de 4 varianten van de omleidingsweg Rijkevorsel
Kaart met de 4 varianten van de omleidingsweg Rijkevorsel

De opwaardering van de N14 en de aanleg van lokale omleidingswegen ter hoogte van de doortochten Zoersel, Malle, Rijkevorsel en Hoogstraten, zijn enkele acties die werden voorgesteld in de Mobiliteitsstudie van de Noorderkempen uit 2012. De studie gaf aan dat, met de geplande ontwikkelingen in de regio, de verkeersleefbaarheidsproblemen ter hoogte van de woonkernen langs de N14, nog zouden toenemen. Het omleiden van het doorgaande verkeer moet de leefbaarheid in de dorpskernen verbeteren.

De aanleg van omleidingswegen zal gefaseerd worden aangepakt. In een eerste fase zal de omleidingsweg rond Zoersel worden aangelegd met aansluitend de verbinding met het bedrijventerrein Schaaf-Delften in Malle. In een tweede fase wordt een omleiding rond Oostmalle gepland via het bestaande gewestplantracé, aansluitend op de N153 – Sint-Lenaartsebaan. Via de omleidingsweg rond Brecht wordt zodoende een verbinding gemaakt met de E19. Daarna kan dan ook de omleiding rond Rijkevorsel en Hoogstraten (via de Houtelweg) worden aangelegd.

Gewestplan actualiseren

Voor de omleidingsweg rond Rijkevorsel werd destijds een reservatiezone op het gewestplan aangeduid. Op basis van verdere onderzoeken weten we dat dit tracé geoptimaliseerd moet worden. Doordat er (mogelijk) zal worden afgeweken van het gewestplan is een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) vereist ter voorbereiding van een ruimtelijk uitvoeringplan (RUP). Het plan-MER onderzoekt 4 varianten ten westen van de kern van Rijkevorsel. De Vlaamse overheid keurde het in mei 2016 goed.