Traject

Het begeleidingstraject is een samenwerking met de Federale Diensten van de Gouverneur (FDG), de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK).

Projectstappen

  1. Ondertekening van het SAVE-charter (OVK): een intentieverklaring om aan de verkeersveiligheid te werken. De gemeente streeft zeven doelstellingen na zoals de afstemming van het beleid op kinderen en de opvang van verkeersslachtoffers.
  2. Coachingstraject (provincie Antwerpen, FDG, VSV en OVK): een diepgaande en integrale analyse van het verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente op vijf gebieden: Engagement, Educatie en communicatie, Infrastructuur, Handhaving en Monitoring en evaluatie.
  3. Het coachingstraject resulteert in een actieplan dat ruimer is dan de OVK-doelstellingen. Het gaat over concrete verbeterpunten en nieuwe initiatieven.
  4. Begeleiding en ondersteuning bij het uitvoeren van het actieplan (provincie en FDG): intensieve begeleiding om de geselecteerde actiepunten concreet vorm te geven en te komen tot meetbare resultaten.
  5. Evaluatie (provincie Antwerpen, FDG en OVK)
  6. SAVE-label: de gemeente krijgt een label van OVK als ze de concrete acties van de zeven OVK-doelstellingen uitvoert binnen een termijn van 1 tot 2 jaar.
  7. Label Verkeersveilige Gemeente (provincie Antwerpen): dit label verdient de gemeente op eigen tempo als ze een meetbare verbetering van de verkeersveiligheid aantoont.