Verkeersveilige gemeente

Het te hoge aantal slachtoffers in en door het verkeer zo snel mogelijk terugbrengen tot nul, zero… dat is eenieders opdracht. Niets doen is schuldig verzuim. Doden en zwaargewonden, mogen niet langer de prijs zijn van onze mobiliteit. Kortom, we aanvaarden geen ander ‘streefcijfer’ dan ZERO. Nul, geen doden of zwaargewonden in en door het verkeer, duidelijker kan onze gezamenlijke doelstelling niet zijn.

Om die doelstelling -geen slachtoffers in en door het verkeer- zo snel als mogelijk te halen, bundelen we de krachten in de provincie Antwerpen. Meer concreet, voortaan werken we intens samen met de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde (VSV) en Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK).

Omdat we geloven in het belang van een geïntegreerde en integrale aanpak stemmen we het ZERO-begeleidingstraject van provincie Antwerpen én de Federale Diensten van de Gouverneur af op SAVE-charter van OVK en het coachingtraject van VSV. Nu nog afzonderlijke verkeersveiligheidsinitiatieven optimaal aanpassen zodat ze elkaar wederzijds versterken.

45 gemeenten kandidaat