Verkeersveilige gemeente

Om die doelstelling te halen, bundelen we de krachten in de provincie Antwerpen. We werken intens samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK) in het project Verkeersveilige gemeente. Dit is een begeleidingstraject voor gemeenten om te komen tot meer verkeersveiligheid. 

We voegen het begeleidingstraject van de provincie Antwerpen en de Federale Diensten van de Gouverneur samen met het SAVE-charter van OVK en het coachingtraject van VSV. We willen alle afzonderlijke verkeersveiligheidsinitiatieven optimaal aanpassen zodat ze elkaar wederzijds versterken.