Afwegingskader Golf

De provincie Antwerpen creëerde een kader voor de realisatie van nieuwe en de uitbreiding van bestaande 9-holes golfterreinen. Dat geeft voor een locatie snel een antwoord op deze vragen:

  • Wat zijn de kenmerken van de locatie?
  • Is de realisatie van een golfterrein op deze locatie mogelijk?
  • Met welke functie(s) moet je de golffunctie combineren?
  • Wat zijn de (kwalitatieve) randvoorwaarden voor medegebruik en nevenfuncties? En wat betekent dat voor de totale oppervlakte en de inrichting van het golfterrein?

Het Afwegingskader Golf bestaat uit:

  1. het geoloket Golf, een GIS-omgeving waarin we de kaartlagen bundelen;
  2. de begeleidende handleiding met informatie over het Afwegingskader en het gebruik van het geoloket Golf.

Uitgangspunt

De activiteit 'golf' kan op veel locaties ingepast worden. Het is vooral belangrijk om de inrichting en infrastructuur van een golfterrein af te stemmen op de kenmerken van het gebied en de omgeving. We bakenen dus geen specifieke locaties af en zetten in op medegebruik en het verweven van functies.

Thema's

We definieerden 3 thema's om een golfterrein mee te combineren. Per thema bepaalden we criteria en randvoorwaarden. 

Thema's afwegingskader Golf
Thema's afwegingskader Golf