Inspraakformulier ontwerp-Beleidsplan Ruimte

 
 
*
*

Bezorg jouw reactie ten laatste op 15 maart 2023 op één van de volgende manieren:

Privacy beleid

Je bent niet verplicht om op het inspraakformulier je persoonlijke gegevens in te vullen. Doe je het toch, dan respecteren we jouw privacy. Jouw persoonlijke gegevens en reacties op dit formulier gebruiken we alleen in het kader van het openbaar onderzoek over de ontwerpversie van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Meer informatie vind je op de pagina met het privacy beleid van de provincie Antwerpen.