Participatie

Najaar 2018

We deelden allerlei informatie en verzamelden meningen van bewoners, eigenaars en geïnteresseerden, op twee participatiemomenten. De gebruikte bestanden en de verslagen kun je hieronder downloaden. Samengevat vonden de deelnemers aan de participatiemomenten het goed om langs de Kleine Nete een brede zone voor water en natuur te reserveren maar hebben ze bedenkingen bij het toelaten van nieuwe stedelijke ontwikkeling. Ze behouden ook graag een plek voor de tuiniers en willen publieke toegang tot de groene long. Daarnaast willen ze meer duidelijkheid over welke maatregelen inzake mobiliteit nodig en haalbaar zijn.

Verwerking van de inspraak

Tijdens de participatiemomenten ontvingen we heel wat suggesties, bedenkingen en opmerkingen. We gingen daarmee uitgebreid aan de slag.

1. Stadsomwalling, verleden en toekomst

De grens tussen de vallei en de stedelijke ontwikkelingszone valt samen met de stadsomwalling. Op basis van archeologisch onderzoek en archiefbronnen konden we, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, de ligging en het uitzicht van de stadsvest uit de 17de eeuw inschatten. Met deze informatie gingen we aan de slag om de nieuwe wal vorm te geven.

2. Ruimte voor water en natuur

De stadsvest had oorspronkelijk een gracht. Deze kan opnieuw worden ingezet voor hemelwater. We stemmen dit af met Aquafin. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) startte met het uittekenen van een meer natuurlijke vallei. Samen met landschapsarchitecten en mobiliteitsexperten bedacht ze twee varianten voor de ligging van de Olympiadelaan en de stadsvest:

  • Mogelijkheden Olympiadelaan
  • Een smallere Olympiadelaan die als lange, lage brug over het valleigebied loopt;
  • Het afbreken van de Olympiadelaan en de aanleg van een nieuwe route langs het spoor, vanaf het ronde punt aan het station tot aan het kruispunt met de Poederleeseweg.
  • Mogelijkheden stadsvest
  • Zo dicht mogelijk bij de historische ligging; 
  • Hedendaagse ligging rekening houdend met de (huidige) Olympiadelaan en een zone voor stedelijke ontwikkeling.

3. Ontwerpend onderzoek voor stadsontwikkeling

Veel deelnemers aan de participatiemomenten uit 2018 vroegen om het gebied bouwvrij te houden, of op een kleine oppervlakte te bouwen nabij het station. Een stationsomgeving blijft een strategisch gebied voor stadsontwikkeling. Dat betekent niet dat er op korte termijn moet worden ontwikkeld, en ook niet dat het gebied moet worden volgebouwd. De provincie neemt de reacties ter harte. We onderzoeken hoeveel ruimte we voor bebouwing kunnen voorzien, met respect voor de waardevolle groene omgeving. We houden daarbij rekening met effecten op landschap, mobiliteit, geluid,… en de financiële haalbaarheid van het project.

Tijdens de participatiemomenten ontvingen we ook veel suggesties voor de inrichting van het gebied. Bijvoorbeeld nieuwe woningtypes, veel groen en voldoende brede fietspaden. We nemen ze mee in het ontwerp, maar ze kunnen pas concreet worden bij toekomstige vergunningsaanvragen.

4. Locatiestudie ziekenhuis

Het ziekenhuis AZ Sint-Elisabeth heeft recent verbouwd en een parkeergebouw aangelegd. Bij een volgende renovatie of uitbreiding, is de kans groot dat de site te klein is. Men zoekt dan een nieuwe locatie die ook vlot te voet, met de fiets en het openbaar vervoer bereikbaar is. De site aan de Olympiadelaan komt daarvoor in aanmerking. Een aantal deelnemers tijdens de participatiemomenten uit 2018 vroegen om alternatieven voor het ziekenhuis te onderzoeken. We zullen de mogelijke locaties in het kleinstedelijk gebied onderzoeken.

Juni 2019

Op 4 juni 2019 organiseerde de Vlaamse overheid een infomarkt over de toekomst van de vallei van de Kleine Nete. Het gaat daarbij om de open ruimte in en rond de vallei van de N19 en de kern van Grobbendonk. Op de infomarkt gaf de provincie informatie over het PRUP Strategisch gebied Olympiadelaan Herentals. 

Voorjaar 2022

Tijdens de publieke raadpleging van vrijdag 11 februari tot en met maandag 11 april 2022 kon iedereen zijn of haar mening geven over de startnota. Dat is het eerste officiële document voor de opmaak van het PRUP waarin staat wat we met het PRUP willen bereiken. De eerste versie van de procesnota, met informatie over hoe we het PRUP willen opmaken, was toen ook beschikbaar. Op de infomarkt van dinsdag 22 februari 2022 tonden we op posters een samenvatting van de start- en procesnota, en kon je vragen stellen aan de projectmedewerkers. 

Nieuwsbrief PRUP Bruggenbeemd Herentals

Bij elk nieuwtje over de opmaak van dit PRUP versturen we een nieuwsbrief. Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.