Energielandschappen

Ruimtelijk onderzoek

  • Hoe kan ruimtegebruik bijdragen tot energiebesparing?
  • Wat zijn de interessantste locaties om energie te winnen?
  • Hoe stemmen we energieverbruik en –opwekking ruimtelijk af?
  • En hoe houden we bij de plaatsing van nieuwe energie-infrastructuur rekening met landschappelijke kwaliteiten?

Om hierop een antwoord te formuleren, brengen we het huidige en toekomstige energieprofiel in kaart. We doen dat aan de hand van energielandschappen.

Energielandschappen

Een energielandschap is een geografisch gebied met gelijkaardige ruimtelijke en socio-economische en energetische uitdagingen, waar een wisselwerking tussen deze domeinen een win-winsituatie oplevert. In de provincie Antwerpen onderscheiden we 14 energielandschappen. 

Stand van zaken

Als pilootproject werken we vier energielandschappen uit. We onderzoeken telkens welke energiemaatregelen (besparing, opwekking, uitwisseling) de meeste slagkracht hebben en hoe we lokale besturen en andere partners in de energietransitie optimaal begeleiden. In het najaar 2020 brengen we samen met de lokale besturen in kaart welke beleidsprioriteiten en uitdagingen het energielandschap kent, welke projecten er al lopen en welke ondersteuning de lokale besturen nodig hebben.

De resultaten van het onderzoek ‘Energie en ruimte’ vormen belangrijke input voor het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen.