Energielandschappen

Ruimtelijk onderzoek

  • Hoe kan ruimtegebruik bijdragen tot energiebesparing?
  • Wat zijn de interessantste locaties om energie te winnen?
  • Hoe stemmen we energieverbruik en –opwekking ruimtelijk af?
  • En hoe houden we bij de plaatsing van nieuwe energie-infrastructuur rekening met landschappelijke kwaliteiten?

Voor het antwoord op die vragen brengen we het huidige en toekomstige energieprofiel in kaart. We doen dat aan de hand van energielandschappen.

Energielandschappen

Een energielandschap is een geografisch gebied met gelijkaardige ruimtelijke en socio-economische en energetische uitdagingen, waar een wisselwerking tussen deze domeinen een win-winsituatie oplevert. In de provincie Antwerpen onderscheiden we 14 energielandschappen. 

Stand van zaken

Als pilootproject werken we samen vier energielandschappen uit. We onderzoeken telkens welke energiemaatregelen (besparing, opwekking, uitwisseling) de meeste slagkracht hebben en hoe we de lokale actoren in de energietransitie optimaal begeleiden. In 2021 brengen we samen met de betrokken lokale besturen in kaart welke beleidsprioriteiten en uitdagingen het energielandschap kent, welke projecten er al lopen en welke ondersteuning de lokale besturen nodig hebben.

De locaties van energieverbruik en energieopwekking beïnvloeden onze ruimtelijke planning. Daarom nemen we de inzichten uit dit pilootproject en uit het onderzoek ‘Energie en ruimte’ mee in de opmaak van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Dat zal uiteindelijk het huidige Ruimtelijke Structuurplan Provincie Antwerpen vervangen.