Gemeentelijk Steunpunt Ruimtelijke Planning

1. geeft advies bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRSP). 

De gemeente legt de krijtlijnen voor haar ruimtelijke ontwikkeling vast in een plan dat samen met de provincie geëvalueerd wordt. De provincie keurt het definitieve plan goed. Meer info over de GRSP vind je bij je gemeente.

2. geeft advies over de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP).
 
Na goedkeuring van het GRSP maakt de gemeente een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) op.  De provincie geeft advies, maar de gemeente is zelf bevoegd voor de goedkeuring van het RUP. Zo nodig kan de provincie de goedkeuring schorsen. Meer info over het GRUP vind je bij je gemeente.

3. zij schept mogelijkheden voor de bouw van bijkomende woningen tot 2022 in de 

  • kleinstedelijke gebieden (gemeenten, of delen ervan, die een centrumfunctie vervullen op provinciale schaal). 
  • kernen van het buitengebied (gemeenten die een centrumfunctie vervullen op lokale schaal).

De provincie voorziet een handleiding 'Woonprogrammatie'voor de gemeenten. Je vindt deze handleiding onderaan deze webpagina. 

4. zij toetst alle clusters van weekendverblijven aan haar oplossingskader.

Een cluster van weekendverblijven is een groep van minstens 5 weekendverblijven die maximaal 100 meter van elkaar liggen. De provincie maakte een oplossingskader, om alle clusters aan te toetsen. Het garandeert een gelijke en eerlijke behandeling voor alle clusters.

De provincie heeft haar oplossingskader toegepast op pilootclusters in de gemeenten Essen, Herselt en Wuustwezel. De goedgekeurde PRUP's vind je terug via de webpagina goedgekeurde PRUP's. Het oplossingskader werd ook verankerd in de gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen (RSPA).

Met het oplossingskader en de omzendbrief kunnen de gemeenten zelf hun ruimtelijke problematiek rond weekendzone's aanpakken op een gestructureerde en eenvormige manier. Je kan beide documenten hieronder downloaden.