De stationsomgeving verbindt

Op 27 oktober 2021 kwam een 70-tal bewoners van de stationswijk en geïnteresseerden naar de tweede infomarkt rond het Masterplan 'De Stationsomgeving Verbindt'.

De aanwezigen kregen tekst en uitleg bij enkele mogelijke alternatieven voor de stationsomgeving. De inbreng verzameld bij de eerste infomarkt van december 2019 was al in deze alternatieven verwerkt.

Via onder meer tafelgesprekken en een post-it muur konden wijkbewoners ook deze keer opmerkingen, suggesties en bezorgdheden meegeven. Medewerkers van lokaal bestuur Boom, provincie Antwerpen en het ontwerpteam waren aanwezig om vragen te beantwoorden. 

Het verslag van deze infomarkt vind je hier.

Gesprekstafel met buurtbewoners - infomarkt 'De Stationsomgeving Verbindt' 27.10.2021
Buurtbewoners en projectmedewerkers gaan met elkaar in gesprek over het masterplan 'De Stationsomgeving Verbindt" tijdens de tweede infomarkt (27 oktober 2021).

Ontwerpbureau verwerkt informatie tot mogelijke ideeën 

Het ontwerpbureau verzamelt momenteel informatie bij de betrokken partijen en adviesinstanties. Ook de ideeën, vragen, bezorgdheden en suggesties van de buurtbewoners, verzameld tijdens het Infomoment van 12 december 2019, neemt het ontwerpbureau mee.

Op basis hiervan werkt het ontwerpbureau later verschillende ideeën verder uit. Deze stellen we voor aan geïnteresseerden op een infomarkt. Bewoners van de wijk, pendelaars, bezoekers en werknemers kunnen daar dan ook hun mening geven. 

Ben je benieuwd naar de ontwerpideeën die we opmaken en kom je graag naar de infomarkt? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via de rode knop hieronder. Zo lees je tijdig over het programma en de manier van inschrijven.

Startschot voor opwaardering Stationswijk Boom

De deputatie van de provincie Antwerpen en het college van Boom beslisten eind 2020 welk ontwerpbureau aan de slag gaat om de Stationsomgeving van Boom te hertekenen. Hiermee is het startschot gegeven voor de opwaardering van de wijk.

In 2021 werkt het ontwerpteam voorstellen uit voor stationswijk. Betere verbindingen met de omliggende wijken, meer groen en levendigheid in de buurt en een nieuwe rol voor het openbaar vervoer en de fiets zijn belangrijke prioriteiten.

Ook in de stationsomgeving zelf zie je intussen de aanvang van de werken. Zo is OVAM aan de slag gegaan met de sanering van het terrein Frateur.

Over het project 'De Stationsomgeving Verbindt'


Vandaag ligt de stationsomgeving van Boom er wat verwaarloosd bij. De Rupel om de hoek en de vlotte bereikbaarheid via spoor en fiets bieden de wijk nochtans interessante kansen. Onder de naam 'De Stationsomgeving Verbindt' onderzoeken provincie Antwerpen en het lokaal bestuur Boom samen hoe ze de stationsomgeving nieuw leven kunnen inblazen. 

In dit project zoeken we antwoorden op vragen als:

  • Hoe maken we het station beter bereikbaar ?
  • Hoe maken we een verbinding met het centrum van Boom en de omliggende wijken?
  • Hoe zorgen we voor voldoende groen en voor levendigheid in de buurt?
  • Hoe vullen we lege bouwgronden, verlaten bedrijfssites en het stationsplein op een goede manier in?
  • Hoe kunnen we de randen van de wijk afwerken?

Mogelijke oplossingen verzamelen we in een overkoepelend Masterplan. 

Onder meer de NMBS, De Lijn, de Vlaamse overheid, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij en het autonoom gemeentebedrijf Boom Plus werken mee. Door dit project met meerdere partners samen te dragen, kunnen we de stationsomgeving grondig aanpakken. Om de gemeente Boom te ondersteunen, neemt de provincie Antwerpen de rol als coördinator op.

Nieuwsbrief

Bij elke nieuwe stap in dit project versturen we de nieuwsbrief ‘De stationsomgeving verbindt’. Abonneer je via onderstaande knop. Je ontvangt een eerste mailtje om je inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen.

Ben je geïnteresseerd in de projecten die de Provincie Antwerpen coördineert in de wijdere omgeving rond Boom? Neem dan een kijkje bij het gebiedsprogramma ‘Rupelstreek’.