De stationsomgeving verbindt

Update 6 januari 2021 

Startschot voor opwaardering Stationswijk Boom

De deputatie van de provincie Antwerpen en het college van Boom beslisten welk ontwerpbureau aan de slag gaat om de Stationsomgeving van Boom te hertekenen. Hiermee is nu echt het startschot gegeven voor de opwaardering van de wijk.

In 2021 werkt het ontwerpteam voorstellen uit voor stationswijk. Betere verbindingen met de omliggende wijken, meer groen en levendigheid in de buurt en een nieuwe rol voor het openbaar vervoer en de fiets zijn belangrijke prioriteiten.

Ook in de stationsomgeving zelf zie je binnenkort de aanvang van de werken. Zo gaat OVAM in het voorjaar van 2021 als eerste aan de slag, met de sanering van het terrein Frateur.

Tegen de zomer van 2021 plannen we bijeenkomsten met bewoners van de wijk, pendelaars, bezoekers en werknemers, om de voorstellen samen te evalueren en te verbeteren. We informeren je tijdig over de data van deze bijeenkomsten. 

Nieuwsbrief

Bij elke nieuwe stap in dit project versturen we de nieuwsbrief ‘De stationsomgeving verbindt’. Abonneer je via onderstaande knop. Je ontvangt een eerste mailtje om je inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen.

Over het project 'De Stationsomgeving Verbindt'


Vandaag ligt de stationsomgeving van Boom er wat verwaarloosd bij. De Rupel om de hoek en de vlotte bereikbaarheid via spoor en fiets bieden de wijk nochtans interessante kansen. Onder de naam 'De Stationsomgeving Verbindt' onderzoeken provincie Antwerpen en het lokaal bestuur Boom samen hoe ze de stationsomgeving nieuw leven kunnen inblazen. 

In dit project zoeken we antwoorden op vragen als:

  • Hoe maken we het station beter bereikbaar ?
  • Hoe maken we een verbinding met het centrum van Boom en de omliggende wijken?
  • Hoe zorgen we voor voldoende groen en voor levendigheid in de buurt?
  • Hoe vullen we lege bouwgronden, verlaten bedrijfssites en het stationsplein op een goede manier in?
  • Hoe kunnen we de randen van de wijk afwerken?

Mogelijke oplossingen verzamelen we in een overkoepelend Masterplan. 

Onder meer de NMBS, De Lijn, de Vlaamse overheid, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij en het autonoom gemeentebedrijf Boom Plus werken mee. Door dit project met meerdere partners samen te dragen, kunnen we de stationsomgeving grondig aanpakken. Om de gemeente Boom te ondersteunen, neemt de provincie Antwerpen de rol als coördinator op.

 

Ben je geïnteresseerd in de projecten die de Provincie Antwerpen coördineert in de wijdere omgeving rond Boom? Neem dan een kijkje bij het gebiedsprogramma ‘Rupelstreek’.