De stationsomgeving verbindt

Een Masterplan stelt het toekomstbeeld voor en geeft een antwoord op vragen zoals: Wat kan er in de stationsomgeving komen? Hoe maken we het station beter bereikbaar? Hoe creëren we kwalitatieve groene ruimte? De aanwezigheid van de Rupel, de spoor- en fietswegen maken van de stationsomgeving immers een interessante locatie. Onbenutte percelen bouwgrond, verlaten bedrijfssites en het stationsplein vragen er om invulling. De publieke ruimte is niet kwaliteitsvol en de randen van de wijk zijn onafgewerkt.

Gezocht: ontwerpteam

We zoeken nu het beste ontwerpteam om het Masterplan op te maken. Oorspronkelijk stelden 37 geïnteresseerde ontwerpteams zich voor deze opdracht kandidaat. De eerste selectieronde resulteerde in drie kandidaat-ontwerpteams. Zij kregen in juni een briefing en rondleiding in de stationsomgeving om een gedetailleerde offerte te kunnen uitwerken. Uit de ingediende voorstellen kiezen we het beste ontwerpteam om het Masterplan helemaal uit te werken.

De selectie gebeurt via een ‘Open Oproep’ van de Vlaamse Bouwmeester. Deze unieke en vernieuwende procedure van onderhandelen en selecteren, leidt tot een hogere architecturale kwaliteit.Meer informatie over deze procedure vind je op de website van de Vlaamse Bouwmeester.

Nieuwsbrief

Bij elke nieuwe stap in dit project versturen we de nieuwsbrief ‘De stationsomgeving verbindt’. Abonneer je via onderstaande knop. Je ontvangt een eerste mailtje om je inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen.

De locatie

De stationsomgeving ligt als een eiland tussen een veelvoud aan infrastructuren. In het oosten vormt de A12, die hier in een diepe sleuf ligt, de grens. Slechts één brug verbindt het station met het centrum van Boom, aan de overzijde van deze sleuf. In het westen wordt de stationsomgeving afgezoomd door de spoorlijn en achterliggende industrieterreinen. Ten zuiden van de stationsomgeving lopen de Rupel en het Zeekanaal. Deze beperken de mogelijkheden voor het treinverkeer. Tegelijk biedt de Rupel wel potentie voor logistiek of personenvervoer over water. Voor voetgangers en fietsers is er nog een extra tunnel onder de spoorweg.

De gemeente Boom en de provincie Antwerpen werken samen het Masterplan uit. Ook de NMBS, De Lijn en de Vlaamse overheid zijn betrokken partijen.