De stationsomgeving verbindt

De stationsomgeving ligt als een eiland tussen een veelvoud aan infrastructuren. In het oosten vormt de A12, die hier in een diepe sleuf ligt, de grens. Slechts één brug verbindt het station met het centrum van Boom, aan de overzijde van deze sleuf. In het westen wordt de stationsomgeving afgezoomd door de spoorlijn en achterliggende industrieterreinen. Ten zuiden van de stationsomgeving lopen de Rupel en het Zeekanaal. Deze beperken de mogelijkheden voor het treinverkeer. Tegelijk biedt de Rupel wel potentie voor logistiek of personenvervoer over water. Voor voetgangers en fietsers is er nog een extra tunnel onder de spoorweg.

De aanwezigheid van de Rupel, de spoorlijn en de nabijheid van druk gebruikte fietsinfrastructuren, maken van de stationsomgeving van Boom ook een potentieel sterke, multimodale mobiliteitsknoop. Deze potentieel hoge knoopwaarde schept verschillende ontwikkelingskansen voor Boom en zijn omgeving.

Onder het motto 'de stationsomgeving verbindt' worden ambitieuze maar haalbare doelstellingen geformuleerd.

De stationsomgeving wordt:

  • een multifunctionele, levendige wijk met ruimte voor wonen, werken en andere stedelijke functies.
  • een aangename, inspirerende verblijfsplek voor zijn bewoners.
  • een bovenlokale schakel die de kern van Boom en andere omliggende zones samen verbindt en opwaardeert.
  • een multimodaal knooppunt waar trein, bus, fiets en auto mensen vervoeren.

Nieuwsbrief De stationsomgeving verbindt

Wil je graag verder op de hoogte gehouden worden van het project van De stationsomgeving verbindt? Schrijf je dan hieronder in op de nieuwsbrief. We versturen enkel een nieuwsbrief als er iets te vertellen is. Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.