De stationsomgeving verbindt

Het masterplan nadert zijn voltooiing. Doorheen het hele proces hebben we afgestemd met relevante partners in het gebied, zoals De Lijn, Infrabel en De Vlaamse Waterweg, én met de bewoners. 

Na heel wat onderzoek zijn de drie mogelijke Masterplanopties uit een vorige fase nu herleid naar een voorkeursscenario. Dat scenario bevat een tiental deelprojecten, waaronder een nieuw stuk fietsostrade, een stationspark en het openstellen van de voormalige conciërgewoning voor buurtactiviteiten.

Tijdens een derde infomoment, op 18 mei 2022, kunnen bewoners en gebruikers van de wijk aangeven welke deelprojecten zij de belangrijkste vinden. Ook tijdens eerdere info-avonden in 2019 en 2021 konden bewoners kennismaken met de stand van zaken van dat moment en hun mening geven. Telkens waren medewerkers van provincie Antwerpen, het lokaal bestuur Boom en het ontwerpteam aanwezig om vragen te beantwoorden. 

Als alles volgens plan verloopt, is het definitieve masterplan halverwege 2022 afgerond en gaat het voor goedkeuring naar de stuurgroep. Als het masterplan wordt goedgekeurd, is de volgende fase het opstellen van een actieplan. Daarin onderzoeken we wat voor elk van de deelprojecten concreet nodig is – ook financieel - en bereiden deze voor op uitvoering op korte of lange termijn.

Ben je benieuwd naar het verdere verloop van dit project? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via de rode knop hieronder. 

Gesprekstafel met buurtbewoners - infomarkt 'De Stationsomgeving Verbindt' 27.10.2021
Buurtbewoners en projectmedewerkers gaan met elkaar in gesprek over het masterplan 'De Stationsomgeving Verbindt" tijdens de tweede infomarkt (27 oktober 2021).

Provincie coördineert masterplan voor opwaardering Stationswijk Boom

De deputatie van de provincie Antwerpen en het college van Boom beslisten eind 2020 welk ontwerpbureau aan de slag gaat om de Stationsomgeving van Boom te hertekenen. Hiermee is het startschot gegeven voor de opwaardering van de wijk. De provinciale dienst Gebiedsgericht Beleid coördineert het proces, brengt alle partners aan tafel en zorgt ervoor dat de bal aan het rollen blijft. 

Intussen zie je in de stationsomgeving al een en ander bewegen. Zo is het bedrijfsterrein van Frateur intussen gesaneerd, is de oude busluifel afgebroken en komt er voorlopig speelpleintje voor kinderen. 

Ben je benieuwd naar de historiek van het traject? Hier vind je meer informatie. 

Over het project 'De Stationsomgeving Verbindt'


Vandaag ligt de stationsomgeving van Boom er wat verwaarloosd bij. De Rupel om de hoek en de vlotte bereikbaarheid via spoor en fiets bieden de wijk nochtans interessante kansen. Onder de naam 'De Stationsomgeving Verbindt' onderzoeken provincie Antwerpen en het lokaal bestuur Boom samen hoe ze de stationsomgeving nieuw leven kunnen inblazen. 

In dit project zoeken we antwoorden op vragen als:

  • Hoe maken we het station beter bereikbaar ?
  • Hoe maken we een verbinding met het centrum van Boom en de omliggende wijken?
  • Hoe zorgen we voor voldoende groen en voor levendigheid in de buurt?
  • Hoe vullen we lege bouwgronden, verlaten bedrijfssites en het stationsplein op een goede manier in?
  • Hoe kunnen we de randen van de wijk afwerken?

Mogelijke oplossingen verzamelen we in een overkoepelend Masterplan. 

Onder meer de NMBS, De Lijn, de Vlaamse overheid, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij en het autonoom gemeentebedrijf Boom Plus werken mee. Door dit project met meerdere partners samen te dragen, kunnen we de stationsomgeving grondig aanpakken. Om de gemeente Boom te ondersteunen, neemt de provincie Antwerpen de rol als coördinator op.

Nieuwsbrief

Bij elke nieuwe stap in dit project versturen we de nieuwsbrief ‘De stationsomgeving verbindt’. Abonneer je via onderstaande knop. Je ontvangt een eerste mailtje om je inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen.

Ben je geïnteresseerd in de projecten die de Provincie Antwerpen coördineert in de wijdere omgeving rond Boom? Neem dan een kijkje bij het gebiedsprogramma ‘Rupelstreek’.