Electrabelsite Schelle

Luchtfoto Electrabelsite
Luchtfoto Pierre Verhoeven voor provincie Antwerpen - februari 2017

Momenteel is het gebied aangeduid als zone voor industrie en openbaar nut. De provincie Antwerpen wil beperkte ontwikkelingen toelaten en het aanwezige groen versterken. In de startnota die je onderaan vindt, komen drie mogelijke alternatieven aan bod: een energie-, een woon- en een recreatielandschap. In de procesnota, ook onderaan te vinden, lees je hoe de provincie Antwerpen tot het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP Electrabelsite wil komen. 

Tijdens de publieke raadpleging van 18 maart tot en met 16 mei 2019 kon iedereen reageren op de startnota. Hoe dat moest en wat er in de nota staat, hebben de projectmedewerkers uitgelegd op de infomarkt van 18 maart 2019. De posters die zij toen gebruikten en het verslag van die avond vind je ook onderaan. 

Volgende stappen

De ontvangen reacties van de burgers en de adviezen van andere administraties worden verwerkt in de scopingsnota, de opvolger van de startnota. Tegelijkertijd onderzoeken experten voor de drie alternatieven wat de effecten ervan zouden zijn op mobiliteit, bodem, lucht, geluid, water, natuur, landschap en de omgeving. Zij schrijven dat uit in een plan-MER of milieueffectenrapport met een uitgebreid mobiliteitsrapport. Het uiteindelijk definitieve PRUP zal niet noodzakelijk bestaan uit één van die alternatieven maar misschien wel uit een combinatie ervan.

Ook interessant om te weten...

De provinciale dienst Erfgoed ontwikkelde een brochure over de geschiedenis van de electriciteitscentrale Interescaut en de provinciale dienst Gebiedsgericht Beleid coördineert het gebiedsprogramma Rupelstreek

Nieuwsbrief PRUP Electrabelsite

Bij elk nieuwtje over het PRUP Electrabelsite versturen we een nieuwsbrief. Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.