Electrabelsite Schelle

Luchtfoto Electrabelsite
Luchtfoto Pierre Verhoeven voor provincie Antwerpen - februari 2017

Recente ontwikkelingen

Voor de drie voorgestelde alternatieven, een energie-, woon- en recreatielandschap, onderzochten experten welke effect ze hebben op mobiliteit, bodem, lucht, geluid, water, natuur, landschap en omgeving. Hun bevindingen, inclusief een uitgebreid mobiliteitsrapport, lees je in de tweede versie van de scopingnota, in het nieuwe hoofdstuk plan-MER of milieueffectenrapport.

De volgende stappen

Samen met het studiebureau, de gemeentebesturen van Schelle en Niel, en de adviesinstanties, werken we nu een voorontwerp-PRUP uit. Daarover volgt een adviesronde waarop we het voorontwerp aanpassen tot een ontwerp-PRUP. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen omwonenden, betrokkenen en geïnteresseerde burgers over dat ontwerp-PRUP hun mening geven. In de recentste versie van de procesnota lees je wat er tot nu toe gebeurde en welke stappen nog volgen.   

Meer nieuws?

Blijf je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief. Met je inschrijving verklaar je je ook akkoord met de privacyverklaring van de Provincie Antwerpen.

Heeft de Rupelstreek je hart gestolen? Volg dan ook de projecten van de provinciale dienst Gebiedsgericht Beleid rond het gebiedsprogramma Rupelstreek. En als je graag wat bij leert over de geschiedenis van de Electrabelsite, check dan zeker de brochure over de geschiedenis van de electriciteitscentrale Interescaut van de provinciale dienst Erfgoed.