Electrabelsite Schelle

Op de hoogte blijven van alle nieuwtjes over de Electrabelsite of deelnemen aan workshops? Schrijf in op de gratis nieuwsbrief Electrabelsite via onderstaande knop.

Luchtfoto Electrabelsite
Luchtfoto Pierre Verhoeven voor provincie Antwerpen - februari 2017

Momenteel is het gebied aangeduid als zone voor industrie en openbaar nut. De provincie Antwerpen wil ontwikkeling toelaten maar het aanwezige groen behouden en versterken. In de startnota die je onderaan vindt, komen drie mogelijke invullingen aan bod: een energie-, een woon- en een recreatielandschap. In de procesnota, ook onderaan te vinden, lees je hoe de provincie Antwerpen tot het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP Electrabelsite komt. 

Tijdens de publieke raadpleging van 18 maart tot en met 16 mei 2019 kon iedereen reageren op de startnota. Hoe dat moest en wat er in de nota staat, hebben de projectmedewerkers uitgelegd op de infomarkt van 18 maart 2019. De posters die zij toen gebruikten en het verslag van die avond vind je ook onderaan. 

Volgende stappen

De ontvangen reacties van de burgers en de adviezen van andere adminsitraties worden verwerkt in de scopingsnota, de opvolger van de startnota. Tegelijkertijd onderzoeken experten voor de drie alternatieven wat de effecten zouden zijn op mobiliteit, bodem, lucht, geluid, water, natuur, landschap en de omgeving. Zij schrijven dat uit in een plan-MER of milieueffectenrapport met een uitbreid mobiliteitsrapport. Het uiteindelijk definitieve plan zal bestaan uit één van die alternatieven of een combinatie ervan.

Einde 2019 zijn alle geïnteresseerde burgers welkom op een workshop. Op basis van het milieueffectenrapport en de nieuwe bevindingen, geven we samen verder vorm aan de toekomstige invulling van de Electrabelsite. Werk je graag mee? Zorg dan dat je ingeschreven bent op de nieuwsbrief PRUP Electrabelsite (zie knop bovenaan) of houd deze webpagina in de gaten. 

Meer info over gebiedsgericht beleid in de Rupelstreek, vind je op deze webpagina.