Electrabelsite Schelle

Op de hoogte blijven van alle nieuwtjes over de Electrabelsite of deelnemen aan workshops? Schrijf in op de gratis nieuwsbrief Electrabelsite via onderstaande knop.

Luchtfoto Electrabelsite
Luchtfoto Pierre Verhoeven voor provincie Antwerpen - februari 2017

Veel mensen dachten de voorbije twee jaar na over de toekomst van dit unieke gebied. Jullie inzichten leverden drie alternatieve invullingen op: een energie-, woon- en recreatielandschap. De provincie Antwerpen verwerkte deze alternatieven in een startnota voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Electrabelsite.

De Provincie Antwerpen wil samen met jou aan de slag om een gedragen toekomstplan op te maken. Daarvoor nodigen we je uit voor de infomarkt over de startnota voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Electrabelsite.

Op maandag 18 maart ben je doorlopend welkom van 19u tot 21.30u in  het hoofdgebouw op de Electrabelsite om jouw inzichten mee te geven. Vind alle praktische info hierover in dit kalenderitem over de infomarkt.

Wat is een PRUP?

Een PRUP legt de toekomst van een gebied ruimtelijk en juridisch vast. In de startnota worden de huidige drie alternatieven gekaderd. Je kan hierover op de infomarkt of tijdens de periode van publieke raadpleging nog suggesties of opmerkingen indienen.

 Wat kan jij doen?

Je informeert je op de infomarkt over de startnota en de drie voorliggende alternatieven: het energie-, woon- en recreatielandschap. Alle bedenkingen en verbetersuggesties zijn welkom, ook over hoe de effecten op de omgeving worden berekend. Zowel de alternatieven als de methode vind je terug in de startnota.

De procesnota is een informatief document, dat aangepast wordt na elke belangrijke stap in het proces. Je vindt erin terug welke instanties eraan meewerken, hoe burgerparticipatie verloopt, en wat er gebeurt met de input van de burgers.

De start- en de procesnota zijn beschikbaar op de infomarkt en onderaan deze pagina.  Ook het inspraakformulier staat online. 

De publieke raadpleging loopt van maandag 18 maart 2019 tot en met donderdag 16 mei 2019. De praktische info over hoe je een reactie op de startnota kan indienen vind je in dit kalenderitem over de publieke raadpleging.  

Je kan ook rechtstreeks het digitale inspraakformulier invullen via deze link

Wat volgt?

Opmaak scopingsnota
De ontvangen reacties op de startnota worden verwerkt in de scopingsnota. Dit is de opvolger van de startnota. Na de publieke raadpleging gaan de experten aan de slag om de effecten van de alternatieven te berekenen op het vlak van mobiliteit, bodem, lucht, geluid, water, natuur, landschap en de omgeving.

Workshops bevolking najaar 2019
In het najaar van 2019 wil de provincie Antwerpen een workshop organiseren. Samen met jullie geeft de provincie verder vorm aan de toekomstige invulling van de Electrabelsite.

Meer info over gebiedsgericht beleid in de Rupelstreek, vind je op deze webpagina.