Electrabelsite Schelle

Luchtfoto Electrabelsite
Luchtfoto Pierre Verhoeven voor provincie Antwerpen - februari 2017

Recente ontwikkelingen

Voor de drie voorgestelde alternatieven, een energie-, woon- en recreatielandschap, onderzochten experten welke effect ze hebben op mobiliteit, bodem, lucht, geluid, water, natuur, landschap en omgeving. In het PRUP zul je hun bevindingen, inclusief een uitgebreid mobiliteitsrapport, lezen in het hoofdstuk plan-MER of milieueffectenrapport. De ontwerptekst van dat hoofdstuk, de voorlopige plan-MER, kun je hieronder al downloaden.

We legden die voorlopige plan-MER einde september 2020 uit op 2 infomarkten. De posters en samenvatting die we daarvoor gebruikten, kun je hieronder downloaden.

Vanaf 30 september versturen we wekelijks een projectnieuwsbrief die telkens op één of meer MER-disciplines ingaat. De reeds verschenen nieuwsbrieven kun je hieronder nalezen. Abonneren op de volgende nieuwsbrieven doe je onderaan deze webpagina. 

Het recentste document bij de opmaak van dit PRUP is de scopingnota die je hieronder kunt downloaden. Het hoofdstuk over de plan-MER is er nog niet in opgenomen.

De volgende stappen

Samen met het studiebureau, de gemeentebesturen van Schelle en Niel, en adviesinstanties, bekijken we de onderdelen die volgens de plan-MER het meest haalbaar zijn. We houden daarbij rekening met de resultaten van de plan-MER en met de haalbaarheid om het plan ook op het terrein te realiseren. In publieke workshops komen we daarna graag tot een gedragen voorontwerp. Hoe en wanneer we de workshops organiseren, is momenteel nog onduidelijk. Veel hangt af van de evolutie en risico's met betrekking tot het coronavirus. Meer informatie over de procedure lees je in de procesnota hieronder.

Meer nieuws?

Blijf je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief. Met je inschrijving verklaar je je ook akkoord met de privacyverklaring van de Provincie Antwerpen.

Heeft de Rupelstreek je hart gestolen? Volg dan ook de projecten van de provinciale dienst Gebiedsgericht Beleid rond het gebiedsprogramma Rupelstreek. En als je graag wat bij leert over de geschiedenis van de Electrabelsite, check dan zeker de brochure over de geschiedenis van de electriciteitscentrale Interescaut van de provinciale dienst Erfgoed.