Electrabelsite Schelle

Luchtfoto Electrabelsite
Luchtfoto Pierre Verhoeven voor provincie Antwerpen - februari 2017

Momenteel is het gebied aangeduid als zone voor industrie en openbaar nut. De provincie Antwerpen wil beperkte ontwikkelingen toelaten en het aanwezige groen versterken.

Tijdens de publieke raadpleging van 18 maart tot en met 16 mei 2019 kon iedereen reageren op de startnota. We vroegen ook het advies van de decretaal verplichte adviesinstanties. In de startnota (zie webpagina historiek) kwamen drie mogelijke alternatieven aan bod: een energie-, een woon- en een recreatielandschap. We verwerkten alle reacties en adviezen waardoor de startnota evolueerde naar de scopingnota, het volgende officiële document in de PRUP-procedure.

Volgende stappen

Experten onderzoeken momenteel voor de drie alternatieven (energie-, woon- en recre-atielandschap) wat de effecten ervan zouden zijn op mobiliteit, bodem, lucht, geluid, water, natuur, landschap en de omgeving. Zij schrijven dat uit in een plan-MER of milieueffectenrapport met een uitgebreid mobiliteitsrapport. Het uiteindelijk definitieve PRUP zal niet noodzakelijk bestaan uit één van die alternatieven maar misschien wel uit een combinatie ervan.
In de procesnota hieronder lees je hoe de provincie Antwerpen tot het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP Electrabelsite wil komen.

Ook interessant om te weten...

De provinciale dienst Erfgoed ontwikkelde een brochure over de geschiedenis van de electriciteitscentrale Interescaut en de provinciale dienst Gebiedsgericht Beleid coördineert het gebiedsprogramma Rupelstreek

Nieuwsbrief PRUP Electrabelsite

Blijf je graag op de hoogte over de opmaak van dit PRUP? Abonneer je dan op de nieuwsbrief via onderstaande knop. Je ontvangt een eerste mailtje om je inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen.