Electrabelsite Schelle

Luchtfoto Electrabelsite
Luchtfoto Pierre Verhoeven voor provincie Antwerpen - februari 2017

Recente ontwikkelingen

Samen met het planteam, het studiebureau, het gemeentebestuur van Schelle en de Vlaamse adviesinstanties ging de provincie Antwerpen aan het werk met de reacties en adviezen uit de publieke raadpleging en het voorlopige milieueffectenrapport. Ze wilden samen komen tot een goed afgewogen én realiseerbaar plan. Het resultaat is het voorontwerp-PRUP dat de deputatie goedkeurde op 8 april 2021 (meer info in het nieuwsitem).

In de recentste versie van de procesnota lees je wat er tot nu toe gebeurde en welke stappen nog volgen. Je vindt hieronder ook de scopingnota, dat is de startnota aangepast aan de reacties en adviezen uit de publieke raadpleging en aangevuld met het voorlopige milieueffectenraport. In dat laatste hoofdstuk omschrijven onafhankelijke experten de mogelijke effecten op mobiliteit, bodem, lucht, geluid, water, natuur, landschap en omgeving.

De volgende stappen

Nu vragen we advies aan de decretaal bepaalde adviesinstanties. Dat zijn de gemeentebesturen van Schelle, Hemiksem en Niel, en een aantal Vlaamse instanties zoals onder andere het departement Omgeving, De Vlaamse Waterweg, de Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap Natuur en Bos,…Op basis van die adviezen zetten we het voorontwerp om naar het ontwerp-PRUP. Op dat ontwerp-PRUP kan iedereen tijdens het openbaar onderzoek reageren. Omwonenden, betrokkenen en geïnteresseerde burgers krijgen op dat moment alle kansen om hun mening te geven.

Meer nieuws?

Blijf je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief. Met je inschrijving verklaar je je ook akkoord met de privacyverklaring van de Provincie Antwerpen.

Heeft de Rupelstreek je hart gestolen? Volg dan ook de projecten van de provinciale dienst Gebiedsgericht Beleid rond het gebiedsprogramma Rupelstreek. En als je graag wat bij leert over de geschiedenis van de Electrabelsite, check dan zeker de brochure over de geschiedenis van de electriciteitscentrale Interescaut van de provinciale dienst Erfgoed.