Electrabelsite Schelle

Luchtfoto Electrabelsite
Luchtfoto Pierre Verhoeven voor provincie Antwerpen - februari 2017

Recente ontwikkelingen

Begin 2019 legden we de startnota voor aan de decretaal verplichte adviesinstanties, omwonenden en andere geïnteresseerden. Zij konden van 18 maart t.e.m. 6 mei 2019 advies geven over de drie voorgestelde alternatieven: een energie-, woon- en recreatielandschap. Die reacties en adviezen verwerkten we in de scopingnota.

De volgende stappen

Experten onderzoeken nu welke effect de verschillende bouwstenen hebben op mobiliteit, bodem, lucht, geluid, water, natuur, landschap en omgeving. Einde april 2020 besliste de provincieraad om dat onderzoek uit te breiden met actuele verkeerstellingen en bijkomend onderzoek naar de impact op geluid en natuur. Tenslotte schrijven de experten hun bevindingen neer in een plan-MER of milieueffectenrapport met een uitgebreid mobiliteitsrapport.

Het uiteindelijke definitieve PRUP hoeft zich niet te beperken tot één scenario, maar kan ook bestaan uit een combinatie van twee of drie alternatieven. Meer info over de procedure lees je in de recentste versie van de procesnota.

Meer nieuws?

Blijf je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief. Met je inschrijving verklaar je je ook akkoord met de privacyverklaring van de Provincie Antwerpen.

Heeft de Rupelstreek je hart gestolen? Volg dan ook de projecten van de provinciale dienst Gebiedsgericht Beleid rond het gebiedsprogramma Rupelstreek. En als je graag wat bij leert over de geschiedenis van de Electrabelsite, check dan zeker de brochure over de geschiedenis van de electriciteitscentrale Interescaut van de provinciale dienst Erfgoed.