Historiek

2016 – 2018: Voorbereidend onderzoek

Het voorbereidend onderzoek bestond uit:

  1. een uitgebreide analyse van de aanwezige kwaliteiten en de mogelijke knelpunten bij de herontwikkeling van de Electrabelsite;
  2. voorbereidend onderzoek naar de mogelijke invulling, een participatietraject met de omwonenden en de input van experten.

Via dit onderzoek wilden we een duidelijk beeld schetsen van de kansen en risico’s van de verschillende scenario’s. We hadden nog geen definitieve invulling voor ogen. In deze infobrochure vind je een samenvatting van het voorbereidend onderzoek.

Najaar 2018 - begin 2019: start opmaak PRUP Electrabelsite

We vertaalden de resultaten van het vooronderzoek naar alternatieve scenario's en bepaalden de methodiek van het effectenonderzoek voor de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP.

Voorjaar 2019: publieke raadpleging startnota

Tijdens de publieke raadpleging van 18 maart tot en met 6 mei 2019 kon je de startnota van het PRUP Electrabelsite inkijken en er je mening over geven. Op 18 maart 2019 organiseerden we een infomarkt waar je op posters een samenvatting van de nota vond en je aan de projectleiders vragen kon stellen. De posters die toen ophingen en het verslag van de infomarkt vind je hieronder. We vroegen ook het advies van de decretaal verplichte adviesinstanties. In de startnota kwamen drie mogelijke alternatieven aan bod: een energie-, een woon- en een recreatielandschap. 

Einde 2019

De reacties en adviezen uit de publieke raadpleging verwerkten we in de scopingnota die de startnota vervangt.

Meer nieuws?

Blijf je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief. Met je inschrijving verklaar je je ook akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.