Historiek

Voorjaar 2019: publieke raadpleging conceptnota

Tijdens de publieke raadpleging van 18 maart tot en met 6 mei 2019 kon je de startnota van het PRUP Electrabelsite inkijken én er je mening over geven. Op 18 maart 2019 organiseerden we een infomarkt waar je op posters een samenvatting van de nota vond en je aan de projectleiders vragen kon stellen. De posters die toen ophingen en het verslag van de infomarkt vind je hieronder. We vroegen ook het advies van de decre-taal verplichte adviesinstanties. In de startnota kwamen drie mogelijke alternatieven aan bod: een energie-, een woon- en een recreatielandschap. 

September 2018-januari 2019: start opmaak PRUP Electrabelsite

Vertalen van de resultaten van het vooronderzoek in de verschillende alternatieven en bepalen van de methodiek van het onderzoek van de effecten. 

2016 – 2018: Voorbereidend onderzoek

Het voorbereidend onderzoek bestond uit twee delen. Het eerste deel omvatte een uitgebreide analyse van de aanwezige kwaliteiten en knelpunten voor de herontwikkeling van de Electrabelsite. Het tweede deel richtte zich op de mogelijke invullingen voor de Electrabelsite, een participatietraject met de omwonenden en de input van de experten.
Het doel van het onderzoek was niet om tot één toekomstige invulling van de site te komen, maar om zicht te krijgen op de gevolgen en kansen van de mogelijke invullingen van de site.

Een samenvatting van het voorbereidend onderzoek vind je hieronder in de brochure. 

Nieuwsbrief PRUP Electrabelsite

Bij elk nieuwtje over het PRUP Electrabelsite versturen we een nieuwsbrief. Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.