Strategisch Gebied Olympiadelaan Herentals

De opmaak van dit PRUP zit nog in de opstartfase. We organiseerden al een aantal participatiemomenten en deden voorbereidend werk en onderzoek achter de schermen. In 2020 besloten we, onder andere door de reacties en suggesties op de participatiemomenten, om het PRUP te verbreden. We zochten een studiebureau met de juiste ervaring en expertise om de mogelijke toekomst van dit gebied integraal te benaderen. We blijven in de volgende stappen inzetten op participatie om te komen tot een ontwerp met voldoende ruimte voor water, groen en erfgoed, en dat financieel haalbaar is. Zodra duidelijk is hoe we het verder aanpakken, vind je die informatie hier terug. Je kunt je ook abonneren op de nieuwsbrief. 

Nieuwsbrief PRUP Olympiadelaan

Bij elk nieuwtje over de opmaak van dit PRUP versturen we een nieuwsbrief. Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.

Gebiedsprogramma Vallei Kleine Nete

De opmaak van dit PRUP kadert binnen het bredere samenwerkingsverband ‘Vallei Kleine Nete’. De provincie Antwerpen, de stad Herentals, de Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap Natuur en Bos, het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Vlaamse Departement Omgeving zetten samen hun schouders onder een kwalitatieve ruimtelijke invulling van de vallei van de Kleine Nete in Herentals. Surf naar de webpagina over het gebiedsprogramma Vallei Kleine Nete voor meer informatie.

Klimaatrobuust valleiensysteem

De Vlaamse overheid werkt aan het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan of GRUP Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk. De open ruimte in en rond de vallei, vanaf de N19 tot aan de kern van Grobbendonk, is namelijk belangrijk voor de ontwikkeling van een klimaatrobuust valleiensysteem. Het is logisch dat we het PRUP en GRUP op elkaar afstemmen. Meer informatie en de laatste stand van zaken over het GRUP vind je op de webpagina van het GRUP Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk