Strategisch Gebied Olympiadelaan Herentals

De opmaak van dit PRUP zit nog in de opstartfase. We organiseerden in 2018 een aantal participatiemomenten waarover je meer informatie vindt op de participatie-pagina. We deden ondertussen ook al heel wat voorbereidend werk en onderzoek achter de schermen. In 2020 besloten we, onder andere door de reacties en suggesties op de participatiemomenten, om het PRUP te verbreden. Zo gaan we meer in detail onderzoeken wat de impact op milieu is en hoe we de totale herontwikkeling financieel haalbaar maken. We zochten een studiebureau met de juiste ervaring en expertise om de mogelijke toekomst van dit gebied integraal te benaderen. We blijven in de volgende stappen inzetten op participatie om te komen tot een ontwerp met voldoende ruimte voor water, groen en erfgoed, en dat financieel haalbaar is. Hou deze webpagina in de gaten om te vernemen wanneer en hoe je weer opmerkingen kan doorgeven. Je kunt je ook abonneren op de nieuwsbrief. 

Nieuwsbrief PRUP Olympiadelaan

Bij elk nieuwtje over de opmaak van dit PRUP versturen we een nieuwsbrief. Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.

Gebiedsproject Vallei Kleine Nete in kleinstedelijk gebied Herentals

De opmaak van dit PRUP kadert binnen het bredere samenwerkingsverband en gebiedsproject Vallei van de Kleine Nete in kleinstedelijk gebied Herentals. Met dit gebiedsproject zetten de provincie Antwerpen, de stad Herentals, de Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap Natuur en Bos, het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Vlaamse Departement Omgeving samen hun schouders onder een kwalitatieve ruimtelijke invulling van de vallei van de Kleine Nete in Herentals.