PRUP Olympiadelaan Herentals

Maquette 12122018

RECENTE INFO

De provincie organiseerde twee inspraakmomenten (op 29 september en 12 december 2018). Het samenvattend verslag van beide sessies en de presentaties die op 12 december door diverse partners gehouden werden, vind je terug op de pagina 'participatie'.

De dienst Ruimtelijke Planning bekijkt nu welke stappen nog te nemen zijn om tot een beleidsmatige beslissing te komen over de invulling van het gebied. Daarna, maar nog voor er een ontwerp-RUP aan de provincieraad wordt voorgelegd, voorzien we een nieuw participatiemoment.

Op de hoogte blijven?

Bezorg ons je naam en e-mailadres via onderstaande knop. We contacteren je dan voor algemeen nieuws over dit project. Je ontvangt ook een uitnodiging voor elk inspraakmoment.