Historiek

najaar 2018: opstart participatie

Alle geïnteresseerden waren welkom op de participatiemomenten van 29 september en 12 december 2018. We legden de vragen over het plangebied voor en zochten in kleine groepen naar antwoorden. Het verslag en de presentaties vind je op de participatiepagina van het PRUP Olympiadelaan

2017-2018: afbakening kleinstedelijk gebied Herentals

De afbakening van het kleinstedelijk gebied Herentals resulteerde in zes provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen of PRUP's. Je vindt ze bij de Herentals op de webpagina met onze PRUP's per gemeente. Een zevende PRUP zou gaan over het projectgebied Olympiadelaan, pal in het centrum en vlakbij het station. Het bestaat onder andere uit woonuitbreidingsgebied en braakliggend terrein, maar huisvest ook de voetbalclub SKS Herentals en heel wat moestuinen. Bovendien doorkruist de Nete het gebied. Gezien de complexiteit, de gevoeligheid en de vele betrokken partijen nemen we de tijd om dit PRUP op te maken en zetten we in op participatie. 

luchtfoto Herentals

De provincie Antwerpen, de stad Herentals en de Vlaamse overheid brengen in kaart hoe het gebied Olympiadelaan wordt gebruikt en welke uitdagingen er zijn. Er is nood aan ruimte voor recreatie (voetbalclub, moestuinen), erfgoed (oude vestenstructuur en Kattenberg) en stedelijke functies. Ook natuurbeleving en het opvangen van wateroverlast zijn belangrijke aspecten. Een mogelijke nieuwe locatie voor het ziekenhuis en het optimaliseren van de weginfrastructuur vullen het lijstje verder aan.