Historiek

2019: infovergadering (4 juni) en publieke raadpleging (t/m 28 juni) rond het plan van de Vlaamse overheid voor de vallei van de Kleine Nete. 
De provincie Antwerpen was op deze infovergadering van de Vlaamse overheid aanwezig om de link met de Olympiadelaan te duiden en op te volgen.

2018:    participatiemomenten op 29 september en 12 december
De provincie Antwerpen organiseert twee participatiemomenten. De verslagen ervan vind je op de pagina participatie.


2018:    PRUP's kleinstedelijk gebied Herentals, voorbereiding 
Voor het kleinstedelijk gebied Herentals worden zes provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen of PRUP's goedgekeurd. Zie deze pagina. Een zevende PRUP gaat over het projectgebied Olympiadelaan, pal in het centrum en vlakbij het station. Het bestaat onder andere uit woonuitbreidingsgebied en braakliggend terrein, SKS Herentals en moestuinen. De Nete doorkruist het gebied.

luchtfoto Herentals

De provincie Antwerpen, de stad Herentals en de Vlaamse overheid brengen in kaart hoe het gebied Olympiadelaan wordt gebruikt en welke uitdagingen er zijn. Er is nood aan ruimte voor recreatie (voetbalclub, moestuinen), erfgoed (oude vestenstructuur en Kattenberg) en stedelijke functies. Ook natuurbeleving en het opvangen van wateroverlast zijn belangrijke aspecten. Een mogelijke nieuwe locatie voor het ziekenhuis en het optimaliseren van de weginfrastructuur vullen het lijstje verder aan.